top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Раннохристиянска базилика "Червената църква" край град Перущица

Актуализирано: 27.03

Раннохристиянска базилика "Червената църква" край град Перущица, червената църква „Света Богородица“, Червената църква край Перущица или просто Червената черква представлява частично запазени внушителни руини на християнски храм, който е функционирал от IV до ХIV век и е разположена край град Перущица.


Червената църква край град Перущица, България
Червената църква край град Перущица

Името си Червената църква получава заради типичните римски тухли и розов хоросан, от които е изградена.


Червената църква край град Перущица, България

Внушителната старина Червената църква е един от бисерите на раннохристиянската архитектура в Европа, архитектурен и археологически паметник от национално значение.


Червената църква край град Перущица, България

От 1927 г. е със статут на „Народна старина“, а през 1966 г. е обявен за паметник на културата от национално значение.


Червената църква край град Перущица, България

В най-високата си част представлява централна четириконхална зала, която във всяка от четирите посоки има полуцилиндрични ниши, покрити с купол.


Червената църква край град Перущица, България

От северната и от южната страна на сградата е имало издадени навън отделения.

В северното отделение е имало басейн, облицован с розов мрамор, който е служел първоначално като терми, а по-късно като баптистерий – в него са се извършвали кръщенията на новите християни.


Червената църква край град Перущица, България

Църквата е била изключително богато украсена, подът бил покрит с мозайка, а стените, облицовани с мраморни плочи и покрити със стенописи.


Червената църква край град Перущица, България

Специалистите смятат, че откритите два пласта стенописи са изработени между VI и XI век.

През 2013 г. са извършени дейности по консервацията и ескпонирането ѝ.


Червената църква край град Перущица, България

При ремонтните дейности църквата е укрепена, като е свалена старата дървена подпираща конструкция и е поставена нова метална. Зидовете са консервирани и, където е имало необходимост от дооформяне на обемите, са иззидани наново. Създадено е художествено осветление, което осветява обекта през нощта.

Обновената църква е официално открита на 19 април 2013 г.


Червената църква край град Перущица, България

Църквата е римска сграда, изградена в IV или най-късно до началото на VI век при управлението на император Анастасий I. Тя е единствената в целия свят, която има първоначално северен олтар, резултат на ранното християнско богослужения в първоначалните римски терми и митраеум – баня и храм на Митра.


Червената църква край град Перущица, България

Подът е бил басейн, който впоследствие е устроен в под на църквата и баптистирей.


Първоначалният градеж е за разположените в тази област римски легионери, построили за нуждите си терми, доказателство, за което, е откритият в църквата басейн. Впоследствие с разпространението на култа към древноиранския бог Митра, когото римските легионери възприели за свой покровител, при термите е издигнат митраеум. Следа от тях също е намиращият се под църквата сладководен извор с направена чешма, чийто камък е пробит по цялата си дължина, а от сърцевината му тече вода. Този камък препраща към легендата на бог Митра, който пробивал камък със стрела и оттам потичала вода.


Червената църква край град Перущица, България

Останка от съществувалия тук митраеум е един стенопис, който през християнско време не е заличен – възраждането на бог Митра от червено яйце.


Червената църква край град Перущица, България

Със сигурност Червената църква е една от най-старите църкви в Европа. Веднага след свикания Вселенски събор в Сердика през 343 г., в цяла Тракия започнало строителство на култови сгради, сред които имало и такива, предназначени да съхраняват паметта на мъчениците, загинали за утвърждаване на християнството.


Мястото е внимателно подбрано.

Червената църква е построена в близост до старо езическо светилище. Близо е до важния византийски град Филипопол (Пловдив) и до най-важните пътища от Тракия за Бяло море и от Константинопол за Западна Европа.


Червената църква край град Перущица, България

Първоначално устроената тук църква е изпълнявала функциите на мартирий – култова сграда, предназначена да съхранява паметта на мъченици, загинали за утвърждаване на християнството, а в един по-късен период от своето съществуване според преданието е служила и за лятна резиденция на византийски велможи.


Червената църква край град Перущица, България

Намерени са запазени по стените фрески.


Червената църква край град Перущица, България

Според източници „арката е уникална, а е открит там и „баптистерий“, изграден с розов мрамор, във формата на кръст. Предполага се, че храмът е бил известен в миналото с изцелителните мощи на християнски мъченик, загинал за утвърждаване на вярата по тези земи. Намирала се е сред праисторическия, античен и средновековен град Драговец.


Храмът е бил посветен и на Света Богородица.


Централната сграда е с форма на четирилистник, разположена върху останките на друга разрушена постройка с почти същия план.


Червената църква край град Перущица, България

Централната и най-висока част на църквата е четириконхалната зала – около централен квадрат са разположени на запад, север и юг по 1 конха (полуцилиндрична ниша, покрита с купол в стената). На изток в 4-та конха е разположена олтарната апсида, пред която е оформено предапсидно пространство. Извънредно високите и удължени конхи поддържат полусферичен купол, издигнат върху стълбове с хоризонтално сечение във формата на Г(L). Северната и южната конха са заобиколени със засводени полукръгли коридори.


Червената църква край град Перущица, България

На запад наосът (централната квадратна зала) завършва с два нартекса и портик пред тях. Симетрията на сградата се нарушава от двете придадени от юг и север отделения. Вътрешният нартекс осигурява връзка с долепения до него параклис, завършващ с апсида на изток. Външният нартекс се свързва с малък баптистерий, изграден на запад. Басейнът (купел) е облицован с розов мрамор. Всички помещения били засводени. Размерите на църквата са 32 на 26 метра. Съчетани с оригиналното пространство изграждане, те свидетелстват за една изключителна по замисъл и изпълнение архитектурна творба.


Червената църква край град Перущица, България

Днес са запазени само арка на храма, която е напукана и това е наложило укрепването ѝ, отделни стени и части от купола, който е бил с диаметър 8 метра и височина 27 – 30 метра. От някогашната богата украса на храма е запазено съвсем малко – част от стенописите и мозайките на храма се съхраняват в НИМ, друга част са изложени в Историческия музей в Перущица, но има и стенописи, които на място са изложени на атмосферните влияния и се рушат. Според ЮНЕСКО те са уникални и наподобяват образците на базиликите в италианския град Равена и Синайските манастири. По-ранните фрески, от началото на VI век, са с по-добро качество, отколкото тези от XII век и затова в реставрацията са оставени по-ранните фрески.


При анализа на Червената църква изследователите правят аналогии към други сгради със сходни планови композиции - Стоата на Аталос в Атина, антични мавзолеи, църква “Св. София” в Одрин, мартирий в Русафа. В същото време съпоставка в градежа води до препратки към други две църкви в България - Еленската базилика до Пирдоп и базиликата “Св. София” в София.


Руините на Червената църква се издигат на 14 метра височина.

Достигнала до наши дни като величествени останки, старината е един от най-забележителните раннохристиянски паметници в Югоизточна Европа.


Раннохристиянска базилика "Червената църква" край град Перущица е обявена за народна старина и недвижима културна ценност (НКЦ) архитектурно-строителен паметник на културата с категория национално значение.


Как се стига до Перущица?

Перущица е град в Южна България, област Пловдив. Градът е център и единствено населено място в община Перущица.


Перущица се намира в Западните Родопи – в географската област, наречена Родопска яка, в северното подножие на Върховръшкия дял на Чернатица, на 255 метра надморска височина. Старата градска част се разстила амфитеатрално по възвишенията Вълковище и Власевица.


Местният преходноконтинентален климат с мека зима и слънчево топло лято, както и специфичните особености на тукашните почви са благоприятствали от древни времена за развитие на лозарството, особено на ароматния и с висока захарност гроздов сорт "Мавруд".


Перущица отстои на:


  • 144 километра (на около 1 час и 48 минути с автомобил) от столицата

  • 24 километра (на около 33 минути с автомобил) от град Пловдив

  • 380 километра (на около 4 часа и 37 минути с автомобил) от град Варна

  • 272 километра (на около 2 часа и 35 минути с автомобил) от град БургасКак се стига до раннохристиянска базилика "Червената църква"?

Раннохристиянска базилика "Червената църква" се намира на около километър северно от дясната страна на пътя Перущица – Йоаким Груево.До нея води нова пешеходна алея с дължина около 700 метра.


Изграден е и нов посетителски център, в който ще откриете богата информация за историята на мястото.


Руините се намират на около километър от Перущица, в полите на Родопите, на приблизително 20 километра в посока югозапад от град Пловдив.


До руините се стига по пешеходна алея вляво от главния път в посока град Перущица, пред която е обособен малък паркинг.


Указателна табела ще ви информира къде да отбиете.


Какво може да се посети в близост?

В Перущица може да разгледате Възрожденско (Даново) училище.


Възрожденско (Даново) училище в Перущица
Възрожденско (Даново) училище в Перущица

До сградата на училището се намира храм "Св. Архангел Михаил".


Храм "Св. Архангел Михаил" в Перущица
Храм "Св. Архангел Михаил" в Перущица

На възвишение югоизточно от града се извисява паметник на трите поколения, до който ви препоръчвам да си направите разходка.


Паметник на трите поколения над Перущица
Паметник на трите поколения над Перущица

Само на 3 километра югозападно от град Перущица (на около 6 минути с автомобил) се намира село Устина.

В Устина поемете по Устинската екопътека до Устински водопад.


Изглед към село Устина от параклис "Свети Георги"
Изглед към село Устина от параклис "Свети Георги"

Само на 12,4 километра североизточно от град Перущица (на около 17 минути с автомобил) се намира село Първенец и един красив изкуствен водопад, който ви предлагам да посетите.


Водопадът между Храбрино и Първенец
Водопадът между Храбрино и Първенец

На около 15 километра южно от село Храбрино (на около 24 минути с автомобил) се намира чаровния Ситовски водопад.


Ситовски водопад, Родопи
Ситовски водопад, Родопи

На около 3 километра източно от село Храбрино (на около 6 минути с автомобил) се намира село Извор, откъдето стартира пътеката към Момини скали, по която ви съветвам да поемете.


Момини скали над село Храбрино
Момини скали над село Храбрино

На около 23 километра западно от град Перущица (на около 31 минути с автомобил) ще откриете борбено Брацигово.


Изглед към Брацигово
Изглед към Брацигово

По време на вашия престой в Брацигово ви препоръчвам да посетите великолепния храм "Свети Йоан Предтеча" и най-високата православна камбанария на Балканския полуостров, която се намира в двора на църквата.


Камбанарията на църква "Свети Йоан Предтеча" в град Брацигово
Камбанарията на църква "Свети Йоан Предтеча"

В близост до църквата ще откриете малкия площад "Синджирли бунар".


Кладенецът на площад "Синджирли бунар" в град Брацигово
Кладенецът на площад "Синджирли бунар" в град Брацигово

Издигнат през 1976-та година по случай на 100-годишнината от великите събития от Априлската епопея, мемориалният парк "Априлци" в град Брацигово е място за разходки.


Мемориален комплекс "Априлци" в град Брацигово
Мемориален комплекс "Априлци"

Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" се намира в центъра на града и аз ви приканвам да разгледате величествената сграда.


Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" в град Брацигово
Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" в град Брацигово

Освен с героичното си минало, Брацигово се слави и с невероятните си розови насаждения, които през месец май ухаят божествено.


Брациговски розови насаждения
Брациговски розови насаждения

Ако продължите от Брацигово в посока село Розово, ще се озовете край чуден кът за крайпътна почивка с изключителна панорамна гледка към града.


Изглед към град Брацигово
Изглед към Брацигово

Само на 5 километра южно от Брацигово (на около 9 минути с автомобил) ще откриете чаровното цветно селце Розово, край което се намира язовир "Чорбаново".


Язовир "Чорбаново"
Красива есен край язовир "Чорбаново"

Продължавайки по пътя, ще откриете красивото и спокойно летовище Розовски вриз.


Летовище "Розовски вриз"
Летовище "Розовски вриз"

От летовище Розовски вриз стартират няколко туристически маршрута, един от които ще ви отведе до Гарванова скала.


Параклис "Свети Стефан" и Гарванаова скала над летовище Розовски вриз
Параклис "Свети Стефан" и Гарванаова скала над летовище Розовски вриз

Продължавайки по пътя за село Равногор, което отстои на 16 километра южно от Брацигово (на около 27 минути с автомобил), ще се насладите на чудни гледки, вековни гори и приказна природа.


Село Равногор
Село Равногор

От село Равногор стартират няколко живописни туристически маршрута, един от които е пътеката до Бекови скали.


Пътеката до Бекови скали
Пътеката до Бекови скали

Маршрут "Бекови скали" често се комбинира с пътеката до Червената скала.


Панорамна гледка към океана от Родопи от Червената скала
Панорамна гледка към океана от Родопи от Червената скала

На около 8 километра западно от град Брацигово (на около 11 минути с автомобил) се намира съседния град Пещера.Пещера е поредният прекрасен български град с изключително борбено минало и горещо ви препоръчвам разходката тук. Ще ви разкажа как да стигнете до панорамната площадка над града, откъдето се разкрива чуден изглед към цяла Пещера!


Изглед-панорама към град Пещера
Изглед-панорама към град Пещера

В Пещера може да посетите крепост "Перистера".


Крепост "Перистера" в град Пещера
Крепост "Перистера" в град Пещера

Старият сахат в Пещера е място, съхранило богата история и аз сърдечно ви съветвам да го посетите.


Часовникова кула "Сахата" в град Пещера
Часовникова кула "Сахата" в град Пещера

Само на 15 километра югозападно от град Пещера (на около 19 минути с автомобил) се намира град Батак.


Изглед от Батак
Изглед от Батак

Историческата църква-костница "Света Неделя" в град Батак
Историческата църква-костница "Света Неделя" в град Батак

В центъра на града се намира Исторически музей Батак.


Исторически музей Батак
Исторически музей Батак

В близост се намира Балиновата къща, която съдържа етнографска експозиция на Исторически музей Батак.


Балиновата къща в град Батак
Балиновата къща в град Батак

Само на по-малко от 2 километра северозападно от град Батак (на по-малко от 4 минути с автомобил) се намира язовир "Батак" и курортна местност Цигов чарк.


Изглед-панорама към язовир "Батак"
Изглед-панорама към язовир "Батак"

Само на 24 километра югозападно от град Батак (на по-малко от 30 минути с автомобил) се намира язовир "Голям Беглик".


Язовир "Голям Беглик"
Язовир "Голям Беглик"

Само на 33 километра южно от град Батак (на по-малко от 42 минути с автомобил) се намира язовир "Широка поляна".


Язовир "Голям Беглик"
Язовир "Голям Беглик"

Само на 42 километра южно от град Батак (на по-малко от 55 минути с автомобил) се намира панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат".


Панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат"
Панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат"

Само на 48 километра южно от град Батак (на по-малко от 1 час и 2 минути с автомобил) се намира язовир "Доспат".


Панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат"
Панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат"

Само на 15 километра западно от град Батак (на по-малко от 18 минути с автомобил) се намира град Ракитово, в който може да разгледате старата часовникова кула.


Старата часовникова кула с два циферблата в град Ракитово
Старата часовникова кула с два циферблата в град Ракитово

Само на 8 километра северно от Ракитово (на около 14 минути с автомобил) се намира село Дорково, в което може да разгледате достолепния храм "Св. Илия".


Храм "Свети Пророк Илия" в село Дорково
Храм "Свети Пророк Илия" в село Дорково

Край Дорково се намира уникално находище, представляващо струпване на кости от над 30 вида животни на едно място – Плиоценски парк.В близост до селото се намират древните руини на крепост "Цепина".


Древните руини на крепост "Цепина" в Родопите
Древните руини на крепост "Цепина" в Родопите

Само на 27 километра западно от Батак (на около 33 минути с автомобил) се намира СПА столицата на Балканите – Велинград – благословен и вечен.


СПА столицата на Балканите – Велинград – благословен и вечен
Добре дошли във Велинград!

Велинград е чудно красив български град, разположен в Чепинската котловина в Западните Родопи. Образуван е през 1948 година от сливането на селата Лъджене, Каменица и Чепино.

Велинград е един от най-безоблачните градове в България.


Истинското богатство на Велинград са неговите водни ресурси – реки, карстови и минерални извори – има ги в изобилие.


Велинградското геотермално находище е най-голямото в Южна България. Минералните извори (повече от 80 на брой), мекият климат и прекрасната природа са най-голямото богатство на града. Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и не случайно е известен като СПА столицата на Балканите.Във Велинград може да се разходите на спокойствие из дивно красивия Боров парк.Може да се насладите на великолепна разходка до панорамна площадка "Скалите" над Велинград, откъдето се разкрива прекрасна гледка към целия район.Мястото е изпълнено с красота и спокойствие!Панорамна площадка "Скалите" над Велинград е специално място, където ще намерите уединение с природата.Само на 15 километра североизточно от град Батак (на около 25 минути с автомобил) се намира началната точка на пътеката, водеща към пещера "Снежанка".


Пещера "Снежанка"
Пещера "Снежанка"

Само на 14 километра северно от село Устина (на около 19 минути с автомобил) се намира град Стамболийски, в който горещо ви препоръчвам да посетите еко парк Стамболийски.


Еко парк Стамболийски
Еко парк Стамболийски

Само на 7 километра северно от град Пещера (на около 10 минути с автомобил) се намира село Радилово.

В Радилово ви препоръчвам да разгледате музея на селото, който пази неговата богата историята.


Музеят в село Радилово
Музеят в село Радилово

Радиловци свидно пазят спомена за лейди Емили Странгфорд – символ на човечност, милосърдие, доброта, щедрост и любов към българите. Богата експозиция, посветена на живота и делото на лейди Емили Странгфорд, е подредена в музея на Радилово.


Лейди Емили Странгфорд
Лейди Емили Странгфорд

Само на около 33 километра северозападно от град Перущица (на около 37 минути с автомобил) се намира град Пазарджик, в който ще откриете градината на света и вечният пламък на мира.


Вечният пламък на мира в градините на света в град Пазарджик
Вечният пламък на мира в градините на света

Градината на света и вечният пламък на мира се намира в съседство с парк-остров "Свобода" в град Пазарджик.


Парк-остров "Свобода" в град Пазарджик
Парк-остров "Свобода" в град Пазарджик

Само на 14 километра югозападно от град Пазарджик (на около 18 минути с автомобил) ще откриете село Паталеница.

В село Паталеница ви препоръчвам да посетите паталенската перла – заровената църква "Свети Димитър".


Заровената църква "Свети Димитър" в село Паталеница
Заровената църква "Свети Димитър" в село Паталеница

В близост до селото се издига чудната Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел", в която ще откриете величествено спокойствие и красота.


Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел" край село Паталеница
Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел" край село Паталеница

Напролет феноменално красивите паталенски лавандулови поля пръскат чаромат и чар на фона на величествените Родопи.


Паталенски лавандулови поля
Паталенски лавандулови поля

На около 30 километра западно от град Пазарджик (на около 30 минути с автомобил) се намира чудното селце Голямо Белово.


Село Голямо Белово, област Пазарджик
Село Голямо Белово

Оттук стартира пътеката към величествените руини на Беловска базилика, които горещо ви препоръчвам да посетите.


Руините на Беловска базилика
Величествените руини на Беловска базилика

Оттук може да продължите своето дивно приключение в античността в посока към руините на древния късноантичен и средновековен град-крепост Левке.


Руините на античен и средновековен град-крепост Левке
Руините на античен и средновековен град-крепост Левке

Само на 16 километра южно от град Перущица (на около 21 минути с автомобил) по пътя Кричим – Девин се намира язовир "Кричим".


Язовир "Кричим"
Язовир "Кричим"

Само на 13 километра южно от язовир "Кричим" (на около 16 минути с автомобил) по пътя Кричим – Девин се намира язовир "Въча".


Язовир "Въча"
Язовир "Въча"

Само на 20 километра южно от язовир "Въча" (на около 25 минути с автомобил) по пътя Кричим – Девин се намира язовир "Цанков камък", част от каскадата "Доспат-Въча".


Язовир "Цанков камък"
Язовир "Цанков камък"

Само на 55 километра югоизточно от язовир "Въча" (на около 1 час и 9 минути с автомобил) ще откриете мястото, където е родена родопската песен – земя, опазила автентичната родопска душа, скътана между така красивите зелени склонове на планината и край шума на реката, средище на родолюбие и познание, място, което дарява свобода, тишина, спокойствие и увереност за едно по-добро утре – Широка лъка!


Широка лъка – родното място на родопската песен
Широка лъка – родното място на родопската песен

В Широка лъка задължително посетете достолепния храм "Успение Богородично" – символ на вярата, издигнат за 38 денонощия.


Храм "Успение Богородично" в Широка лъка – символ на вярата, издигнат за 38 денонощия
Храм "Успение Богородично" в Широка лъка – символ на вярата, издигнат за 38 денонощия

В Широка лъка е роден екзарх Стефан I Български, ето защо аз ще ви разкажа за спасяването на българските евреи.


Екзарх Стефан I Български – един разказ за спасяването на българските евреи
Екзарх Стефан I Български – един разказ за спасяването на българските евреи

Само на около 8 километра южно от село Широка лъка (на около 15 минути с автомобил) ще откриете Гела – усмивката на Родопите.


Село Гела, община Смолян, област Смолян
Гела – усмивката на Родопите

В село Гела препоръчвам да си направите несравнима по красота разходка и да удивите на величествените красоти, заобикалящи селцето.В село Гела непременно посетете интересните руини на ранновизантийска базилика – най-високо разположената в югоизточна Европа (1480 метра н. в.).


Руини на раннохристиянска базилика в село Гела
Руини на раннохристиянска базилика в село Гела

Само на около 19 километра югоизточно от село Широка лъка (на около 29 минути с автомобил) се намира връх Снежанка.


Връх Снежнака и кулата "Снежанка"
Връх Снежнака и кулата "Снежанка"

От върха ще се насладите на невиждани красоти, а от върха на кулата "Снежанка" може да видите слънчевите отблясъци във водите на Бяло море.


Срещу върха се намират Орфееви скали, откъдето ще бъдете прехласнати от още фантастични и необикновени гледки.


Панорамна гледка от Орфееви скали
Панорамна гледка от Орфееви скали

На около 50 километра северно от село Широка лъка (на около час с автомобил) се намира друго китно селце, съчетаващо тишина зеленина и родопско спокойствие – Забърдо.


Село Забърдо, община Чепеларе, област Смолян
Добре дошли в Забърдо

Точно преди селото се намира отбивката към Чудните мостове – чудато родопско вълшебство, което ще ви омае и порази с красота!


Чудните мостове край село Забърдо в Родопите
Грандиозните извивки на Чудните мостове

На около 56 километра североизточно от село Широка лъка (на около час и 20 минути с автомобил) ще откриете поредното симпатично родопско бижу – Белица, община Лъки.


Село Белица, община Лъки
Панорама към Белица

От селото стартира екопътека "Белица – Пещерата", по която ви съветвам да поемете.


Екопътека "Белица – Пещерата"
Скалните рисунки в пещерата край Белица

Навлизане в Белица ще станете свидетели на този чуден скален мост – природна забележителност "Скален мост".


Природна забележителност "Скален мост" край село Белица, община Лъки
Природна забележителност "Скален мост" край село Белица

Очарователният водопад Гюмбертията се намира също край красива Белица, така че посетете го и му се насладете.


Водопад Гюмбертията край село Белица, община Лъки
Водопад Гюмбертията край село Белица

На около 67 километра североизточно от село Широка лъка (на около 1 час и 40 минути с автомобил) ще откриете един от претендентите за най-високо разположеното село на Балканите – Манастир.


Село Манастир, община Лъки, област Пловдив
Село Манастир – един от претендентите за най-високо разположено село на Балканите

В близост се намират 604 стъпала към свободата – към връх Свобода и чудни гледки към океана от Родопи.


Панорама от връх Свобода
Океанът от Родопи

На около 24 километра западно от село Широка лъка (на около 34 минути с автомобил) се намира началото на екопътека "Струилица", край която може да се насладите на чудното Самодивско пръскало.


Водопад Самодивско пръскало по екопътека "Струилица" край Девин
Водопад Самодивско пръскало

И като за финал, мили мои приятели,

не бива да пропускате да разгледате

специалния албум с фото моменти –

открити, изживени, заснети и споделени с вас!554 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page