top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Ранновизантийска базилика в село Гела – късче история и чудни гледки

Актуализирано: 26.03

Драги пътешественици, скъпи откриватели, представям ви впечатляващите руини на ранновизантийска базилика, намиращи се в местност Манастира в село Гела насред необятна красота и величествени гледки.


Ранновизантийска базилика в село Гела
Ранновизантийска базилика в село Гела

Намирам се в сърцето на изящните и несравними по чар Родопи.

Красотата им ме заобикаля от вси страни!

Усещам несъизмеримо и поразително спокойствие тук!


Гледка към връх Голям Перелик от село Гела
Гледка към връх Голям Перелик от село Гела

Ненадминато зелено очарование крие този девствен родопски край – тук се чувствам жив и в единство и хармония със заобикалящата ме очарователна и изумително красива природа, както никъде другаде!


Гледка към връх Турлата от село Гела
Гледка към връх Турлата от село Гела

Разхождайки се сред тази прелест, пристигам пред храм "Света Троица", където ме посреща тази табела:


Указателна табела "Ранновизантийска базилика" село Гела
Указателна табела "Ранновизантийска базилика"

От паркинга пред храма към руините на базиликата води малка, тясна и почти незабележима пътечка, обрасла в зеленина през лятото.


Пътеката, водеща към руините на ранновизантийска базилика в село Гела
Пътеката, водеща към руините на ранновизантийска базилика

Поемам по нея, напълно неосъзнавайки приключението, което ме очаква!


Ранновизантийска базилика в село Гела
Входът към ранновизантийска базилика

Денят е отличен за пътешествия!

Слънцето е високо в небето, което лазурно се синее и само няколко бели облака му придават по-пухкав вид.


Пейки за почивка край руините на ранновизантийска базилика в село Гела
Пейки за почивка

Няколко дървени пейки ме очакват тук – молейки ме да отморя морни нозе върху тях, но изследователят в мен бърза да разгледа величествените останки на едно безвъзвратно отминало минало.


Много на брой информационни табели с богата история на български и английски език започват своя интересен разказ за началото на разпространението на християнството по нашите земи. Ще ги прочетете и вие, ако последвате специалния фотоалбум в края на пътешествието.


Руините са повече от впечатляващи!


Ранновизантийска базилика в село Гела
Ранновизантийска базилика

Ранновизантийската базиликата край село Гела е най-високо разположената (на 1480 метра н.в.) базилика от този тип в цяла югоизточна Европа, като най-вероятно тя е била част от по-голям комплекс, имал за основна задача да разпространи християнството сред тракийските племена, обитавали централните Родопи по онова време (V – VI век след Христа).


Внимателно обикалям обекта и заснемам всичко отвсякъде.


Базиликата е изградена през петото столетие след Христа. Вероятно е просъществувала за кратък период от време – само за около 200 години.

Била е красиво украсена и богато орнаментирана сграда, издигната във времена, когато римската империя активно е налагала новата християнска вяра.


През 1910 година местните изграждат нова църква в района – храм "Света Троица". По време на градежът ѝ са използвани камъни от базиликата, която се намира точно срещу ѝ.

Именно по това време се появява интерес да се проучи това пропито с древна история място.


Ранновизантийска базилика в село Гела
Ранновизантийска базилика

Ранновизантийската базилика е трикорабна, едноапсидна и е разполагала с два входа. Вероятно е имала прозорци, тъй като са открити голямо количество фрагменти от стъкло – тънко и право. Подът е бил покрит с плочи, а покривът най-вероятно е бил дървена конструкция, покрита с керемиди.


Особен интерес представляват двата открити гроба, както и следите от огромна представителна сграда с богата украса.


Гроб в ранновизантийска базилика в село Гела
Гроб в ранновизантийска базилика

За съжаление през годините гробовете са били плячкосани от иманяри, но според местните в единия от тях е намерена златна византийска монета, положена в устата на череп.


В Гела квасят мляко с монета на император Юстиниан I Велики

Император Юстиниан I Велики е способен и далновиден владетел, управлява в периода 527 г. – 565 г., като през това време започва трансформацията на късноантичната Източна римска империя в ранносредновековна Византия.


Глинени делви насред руините на ранновизантийска базилика в село Гела
Глинени делви насред руините на ранновизантийска базилика

В единия гроб са открити останки от висш духовник, погребан в седнало положение. Във втория гроб е открит епископски жезъл, който за съжаление не е оцелял до днешно време.


Една от легендите, с които се запознах, гласи, че тук е бил положен последният патриарх на Втората българска държава (1187 г. – 1396 г.).


Паметник на Свети Патриарх Евтимий в село Патриарх Евтимово
Село Патриарх Евтимово

И тук ще си позволя да ви върна обратно в онези особено смутни и тъй далечни времена, когато пада Търновското царство (1393 г.).


...варварският цар...ненадейно нападна града – не от една или две страни, но като го обгради целия отвсякъде с човешки тълпи.

Григорий Цамблак


Цар Иван Шишман не е в столицата и патриарх Евтимий Търновски ръководи защитата ѝ.


Османските поробители, нахлувайки в Търново, се оказват лице в лице с българския патриарх, който все още поддържа жив духа на народа.


Предводителят Сюлейман Челеби се страхувал от мощта на патриарха и затова решава да го погуби. Ето защо повеждат Евтимий към Лобната скала на престолнината Царевец, за да му отсекат главата публично. Легендата разказва, че несломимият духовник вървял гордо, тъгувайки единствено за поругания си народ.


Когато дошъл моментът и джелатинът замахва с меча над главата на отеца, ръката му се вкаменява. Всички приемат това за поличба!


Патриарх Евтимий Търновски е помилван и изпратен на заточение.


Трогателната раздяла на Евтимий с българския народ е всеизвестна!


Село Гела
Красотата на Родопите

По пътя си османците преминават през земите на днешното село Патриарх Евтимово.


Духовникът, окован целият във вериги, остава да нощува в местността.


Във всичко биваме одобрени, като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата, всред слава и опозорение, всред укори и похвали; считани като измамници, но пак истинни; като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани; като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.

Второто послание на апостол Павел към коринтяните 6:4-10


Паметник на Свети Патриарх Евтимий в село Патриарх Евтимово
Паметник на Свети Патриарх Евтимий

Нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда надежда.

А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.

Посланието на апостол Павел към римляните 5:3-5


Какви слова е промълвил на местните, никой не знае, но едно е неоспоримо – Святият Дух в Евтимий посява семенцата на чистото родолюбие в тази плодоносна българска земя и никой, никога не е успял подир това да ги изкорени, въпреки безжалостните и нечовечни изпитания, въпреки гоненията, варварството и превратностите на времето.


Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].

Първото послание на апостол Петър 4:14


След Освобождението в чест на великия просветител, оставил своята следа и в историята на селото, то е прекръстено и днес носи името Патриарх Евтимово.


Село Патриарх Евтимово
Село Патриарх Евтимово

Може би най-широко приета сред всички е хипотезата, че пътят на заточението на патриарх Евтимий Търновски завършва в Бачковския манастир, където той твори до края на живота си, а след това е погребан под камбанарията на храма "Св. Архангели".


Невероятно е, но има и редица други легенди, една от които е свързана точно с мястото, за което ви разказвам днес.


Според нея поради притесненията от страна на гръцките владици, властващи навремето над Бачковския манастир, и поради непосредствената заплаха за живота на патриарха, той бива отведен оттам. Преданието разказва, че именно погребаният тук в седнала поза, заедно със скиптър със златна дръжка, около която били увити две змии от слонова кост, златна корона, а в уста със златна монета на император Юстиниан I, е много важен и знатен духовник.

Старите хора от Гела твърдят, че техните родители са виждали този скиптър и че погребаният духовник е последният патриарх на Втората българска държава.


Кой може да каже каква е всъщност истината?

С изключително внимание пристъпвам покрай заровените в земята глинени делви. Някои са празни, други са изпълнени с вода от падналите дъждове. Повдигам с ръка камък-похлупак и поглеждам вътре, а после много внимателно го връщам на мястото му.


Базиликата вероятно е просъществувала до края на шестото столетие. Като доказателства за тези заключения са послужили откритите в процеса на разкопките керамични фрагменти от съдове, части от тухли и керемиди, фрагменти от прозоречно стъкло, части от стъклени чашки и кандила, железни гвоздеи с различна големина, части от крепежни елементи – халки, резета, скоби, както и един меден женски пръстен с неуточнена датировка.

Опожарена е по време на някое от многобройните славянските нашествия. След това тя не е била възстановена на същото място.


Ранновизантийска в село Гела, местност Манастира е обявена за недвижима културна ценност (НКЦ) археологически паметник на културата с категория национално значение.


В края на пътешествието ни бих желал да ви напомня задължително да разгледате живописното селце Гела и да се разходите из феноменално красивите поля наоколо.


Как се стига до село Гела?

Гела (до 1900 г. е било към село Широка лъка) е село в Южна България. То се намира в община Смолян, област Смолян.


Изходна точка е красивото и така музикално селце Широка лъка. От центъра ѝ поемате в посока Национално училище за фолклорни изкуства "Широка лъка".

Подминавате училището и напускате селото. На около 300 метра след Широка лъка, следите за отбивка вдясно.Пътят до село Гела е добър. Селото е разположено на около 8 километра от Широка лъка.


Как се стига до храм "Света Троица", изходна точка към днешното ни приключение?

Пристигайки в Гела, продължете все направо по основния път, докато подминете православен храм "Св. Богородица", разположен на височина край пътя.


Църква "Св. Богородица" в село Гела
Църква "Св. Богородица"

Веднага след църквата вземете завоя вляво, следейки указателните табели, обозначаващи пътя към храм "Света Троица" и към "Ранновизантийска базилика". Пътят е тесен, но много добър.

Ще пристигнете пред "Света Троица", като вляво се оглеждайте за малък и тесен своеобразен паркинг, където да оставите своя автомобил.Руините на базиликата са разположени непосредствено срещу храма на възвишение и на около две минути пеш.


Храм "Св. Троица" в село Гела
Храм "Св. Троица"

Как се стига до село Широка лъка?

Широка лъка е село в Южна България, област Смолян, община Смолян.


Село Широка лъка, област Смолян, община Смолян
Амфитеатрално подредените родопски къщи на Широка лъка

Село Широка лъка е разположено в планински район на около 24 километра (на около 34 минути с автомобил) северозападно от областния град Смолян, на около 14 километра (на около 20 минути с автомобил) от курорта Пампорово, на около 6 километра (на около 8 минути с автомобил) от село Стойките и на около 21 километра (на около 28 минути с автомобил) югоизточно от град Девин.

Надморската му височина е 1058 метра.


Разположено е в долината на Широколъшка река в местността Широката лъка, между Переликския дял на Родопите и рида Чернатица. Около селото се намират селата Гела, Стикъл, Солища и Стойките.


Широка лъка отстои на:


  • 226 километра (на около 3 часа и 12 минути с автомобил) от столицата

  • 93 километра (на около 1 час и 47 минути с автомобил) от град Пловдив

  • 426 километра (на около 5 часа и 43 минути с автомобил) от град Варна

  • 318 километра (на около 3 часа и 47 минути с автомобил) от град БургасКакво може да се посети в близост?

На около 24 километра западно от село Широка лъка (на около 34 минути с автомобил) се намира началото на екопътека "Струилица", край която може да се насладите на чудното Самодивско пръскало.


Водопад Самодивско пръскало по екопътека "Струилица" край Девин
Водопад Самодивско пръскало

В близост до град Девин по пътя Кричим – Девин се намира язовир "Цанков камък", част от каскадата "Доспат-Въча".


Язовир "Цанков камък"
Язовир "Цанков камък"

Само на 20 километра северно от язовир "Цанков камък" (на около 25 минути с автомобил) по пътя Кричим – Девин се намира язовир "Въча", част от каскадата "Доспат-Въча".


Язовир "Въча"
Язовир "Въча"

Само на 13 километра северно от язовир "Въча" (на около 15 минути с автомобил) се намира язовир "Кричим".


Язовир "Кричим"
Язовир "Кричим"

Само на 29 километра североизточно от язовир "Въча" (на около 37 минути с автомобил) ще откриете чаровна Перущица.


На около 2 километра преди града се намира Червената църква, която ви приканвам да посетите.


Червената църква край Перущица
Червената църква край Перущица

В Перущица може да разгледате Възрожденско (Даново) училище.


Възрожденско (Даново) училище в Перущица
Възрожденско (Даново) училище в Перущица

До сградата на училището се намира храм "Св. Архангел Михаил".


Храм "Св. Архангел Михаил" в Перущица
Храм "Св. Архангел Михаил" в Перущица

На възвишение югоизточно от града се извисява паметник на трите поколения, до който ви препоръчвам да си направите разходка.


Паметник на трите поколения над Перущица
Паметник на трите поколения над Перущица

Само на 3 километра югозападно от град Перущица (на около 6 минути с автомобил) се намира село Устина.

В Устина поемете по Устинската екопътека до Устински водопад.


Изглед към село Устина от параклис "Свети Георги"
Изглед към село Устина от параклис "Свети Георги"

Само на 41 километра североизточно от язовир "Въча" (на около 57 минути с автомобил) се намира село Първенец и един красив изкуствен водопад, който ви предлагам да посетите.


Водопадът между Храбрино и Първенец
Водопадът между Храбрино и Първенец

На около 15 километра южно от село Храбрино (на около 24 минути с автомобил) се намира чаровния Ситовски водопад.


Ситовски водопад, Родопи
Ситовски водопад, Родопи

На около 3 километра източно от село Храбрино (на около 6 минути с автомобил) се намира село Извор, откъдето стартира пътеката към Момини скали, по която ви съветвам да поемете.


Момини скали над село Храбрино
Момини скали над село Храбрино

На около 36 километра северозападно от язовир "Въча" (на около 45 минути с автомобил) ще откриете борбено Брацигово.


Изглед към Брацигово
Изглед към Брацигово

Градът е великолепна дестинация за разходки и почивка! По време на вашия престой в Брацигово ви препоръчвам да посетите великолепния храм "Свети Йоан Предтеча" и най-високата православна камбанария на Балканския полуостров, която се намира в двора на църквата.


Камбанарията на църква "Свети Йоан Предтеча" в град Брацигово
Камбанарията на църква "Свети Йоан Предтеча"

В близост до църквата ще откриете малкия площад "Синджирли бунар", оформен и изграден около кладенеца, където на 21 април 1876 година Васил Петлешков чете Възванието, кървавото писмо и обявява въстанието.


Кладенецът на площад "Синджирли бунар" в град Брацигово
Кладенецът на площад "Синджирли бунар" в град Брацигово

Издигнат през 1976-та година по случай на 100-годишнината от великите събития от Априлската епопея, мемориалният парк "Априлци" в град Брацигово е паметник на културата от национално значение и ви приканвам да отделите време и да го разгледате.


Мемориален комплекс "Априлци" в град Брацигово
Мемориален комплекс "Априлци"

Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" се намира в центъра на града и аз ви приканвам да разгледате величествената сграда.


Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" в град Брацигово
Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" в град Брацигово

Освен с героичното си минало, Брацигово се слави и с невероятните си розови насаждения, които през месец май ухаят божествено.


Брациговски розови насаждения
Брациговски розови насаждения

Ако продължите от Брацигово в посока село Розово, ще се озовете край чуден кът за крайпътна почивка с изключителна панорамна гледка към града.


Изглед към град Брацигово
Изглед към Брацигово

Само на 5 километра южно от Брацигово (на около 9 минути с автомобил) ще откриете чаровното цветно селце Розово, край което се намира язовир "Чорбаново".


Язовир "Чорбаново"
Красива есен край язовир "Чорбаново"

Продължавайки по пътя, ще откриете красивото и спокойно летовище Розовски вриз.


Летовище "Розовски вриз"
Летовище "Розовски вриз"

От летовище Розовски вриз стартират няколко туристически маршрута, един от които ще ви отведе до Гарванова скала.


Параклис "Свети Стефан" и Гарванаова скала над летовище Розовски вриз
Параклис "Свети Стефан" и Гарванаова скала над летовище Розовски вриз

Продължавайки по пътя за село Равногор, което отстои на 16 километра южно от Брацигово (на около 27 минути с автомобил), ще се насладите на чудни гледки, вековни гори и приказна природа.


Село Равногор
Село Равногор

От село Равногор стартират няколко живописни туристически маршрута, един от които е пътеката до Бекови скали.


Пътеката до Бекови скали
Пътеката до Бекови скали

Маршрут "Бекови скали" често се комбинира с пътеката до Червената скала.


Панорамна гледка към океана от Родопи от Червената скала
Панорамна гледка към океана от Родопи от Червената скала

На около 8 километра западно от град Брацигово (на около 11 минути с автомобил) се намира съседния град Пещера.Пещера е поредният прекрасен български град с изключително борбено минало и горещо ви препоръчвам разходката тук. Ще ви разкажа как да стигнете до панорамната площадка над града, откъдето се разкрива чуден изглед към цяла Пещера!


Изглед-панорама към град Пещера
Изглед-панорама към град Пещера

В Пещера може да посетите крепост "Перистера".


Крепост "Перистера" в град Пещера
Крепост "Перистера" в град Пещера

Старият сахат в Пещера е място, съхранило богата история и аз сърдечно ви съветвам да го посетите.


Часовникова кула "Сахата" в град Пещера
Часовникова кула "Сахата" в град Пещера

Само на около 47 километра северозападно от язовир "Въча" (на около 58 минути с автомобил) се намира град Пазарджик, в който ще откриете градината на света и вечният пламък на мира.


Вечният пламък на мира в градините на света в град Пазарджик
Вечният пламък на мира в градините на света

Градината на света и вечният пламък на мира се намира в съседство с парк-остров "Свобода" в град Пазарджик.


Парк-остров "Свобода" в град Пазарджик
Парк-остров "Свобода" в град Пазарджик

Само на 14 километра югозападно от град Пазарджик (на около 18 минути с автомобил) ще откриете село Паталеница.

В село Паталеница ви препоръчвам да посетите паталенската перла – заровената църква "Свети Димитър".


Заровената църква "Свети Димитър" в село Паталеница
Заровената църква "Свети Димитър" в село Паталеница

В близост до селото се издига чудната Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел", в която ще откриете величествено спокойствие и красота.


Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел" край село Паталеница
Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел" край село Паталеница

Напролет феноменално красивите паталенски лавандулови поля пръскат чаромат и чар на фона на величествените Родопи.


Паталенски лавандулови поля
Паталенски лавандулови поля

На около 30 километра западно от град Пазарджик (на около 30 минути с автомобил) се намира чудното селце Голямо Белово.


Село Голямо Белово, област Пазарджик
Село Голямо Белово

Оттук стартира пътеката към величествените руини на Беловска базилика, които горещо ви препоръчвам да посетите.


Руините на Беловска базилика
Величествените руини на Беловска базилика

Оттук може да продължите своето дивно приключение в античността в посока към руините на древния късноантичен и средновековен град-крепост Левке.


Руините на античен и средновековен град-крепост Левке
Руините на античен и средновековен град-крепост Левке

Само на 20 километра източно от град Пазарджик (на около 20 минути с автомобил) се намира град Стамболийски, в който горещо ви препоръчвам да посетите еко парк Стамболийски.


Еко парк Стамболийски
Еко парк Стамболийски

Само на около 19 километра югоизточно от село Широка лъка (на около 29 минути с автомобил) се намира връх Снежанка.


Връх Снежнака и кулата "Снежанка"
Връх Снежнака и кулата "Снежанка"

От върха ще се насладите на невиждани красоти, а от върха на кулата "Снежанка" може да видите слънчевите отблясъци във водите на Бяло море.


Срещу върха се намират Орфееви скали, откъдето ще бъдете прехласнати от още фантастични и необикновени гледки.


Панорамна гледка от Орфееви скали
Панорамна гледка от Орфееви скали

На около 50 километра северно от село Широка лъка (на около час с автомобил) се намира друго китно селце, съчетаващо тишина зеленина и родопско спокойствие – Забърдо.


Село Забърдо, община Чепеларе, област Смолян
Добре дошли в Забърдо

Точно преди селото се намира отбивката към Чудните мостове – чудато родопско вълшебство, което ще ви омае и порази с красота!


Чудните мостове край село Забърдо в Родопите
Грандиозните извивки на Чудните мостове

На около 56 километра североизточно от село Широка лъка (на около час и 20 минути с автомобил) ще откриете поредното симпатично родопско бижу – Белица, община Лъки.


Село Белица, община Лъки
Панорама към Белица

От селото стартира екопътека "Белица – Пещерата", по която ви съветвам да поемете.


Екопътека "Белица – Пещерата"
Скалните рисунки в пещерата край Белица

Навлизане в Белица ще станете свидетели на този чуден скален мост – природна забележителност "Скален мост".


Природна забележителност "Скален мост" край село Белица, община Лъки
Природна забележителност "Скален мост" край село Белица

Очарователният водопад Гюмбертията се намира също край красива Белица, така че посетете го и му се насладете.


Водопад Гюмбертията край село Белица, община Лъки
Водопад Гюмбертията край село Белица

На около 67 километра североизточно от село Широка лъка (на около 1 час и 40 минути с автомобил) ще откриете един от претендентите за най-високо разположеното село на Балканите – Манастир.


Село Манастир, община Лъки, област Пловдив
Село Манастир – един от претендентите за най-високо разположено село на Балканите

В близост се намират 604 стъпала към свободата – към връх Свобода и чудни гледки към океана от Родопи.


Панорама от връх Свобода
Океанът от Родопи

Само на 24 километра североизточно от разклона със Скулптурата на Родопското гостоприемство (на около 30 минути с автомобил) се намира началаната стартова точка на туристическата пътека към Сливодолско падало – един от красивите и високи родопски водопади.


Водопад Сливодолско падало
Водопад Сливодолско падало

И като за финал, мили мои приятели,

не бива да пропускате да разгледате

специалния албум с фото моменти –

открити, изживени, заснети и споделени с вас!448 преглеждания2 коментара

Последни публикации

Виж всички

2 Comments


Денка Матева
Денка Матева
Oct 07, 2022

Благодаря ви за линка, който споделихте и за прекрасния пътепис за тези славни за траките и българите времена.

Like
Stefan Ivanov
Stefan Ivanov
Oct 07, 2022
Replying to

Най-сърдечни благодарности за прекрасните думи, които споделяте с нас! Изключително съм щастлив, че това мое пътешествие Ви е харесало! 🌞🌞🌞

Like
bottom of page