top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

"Свети Йоан Предтеча" в Брацигово

Актуализирано: 8.05.2023 г.

"Свети Йоан Предтеча" в град Брацигово е една изключително красива църква, която горещо ви препоръчвам да посетите и вие следващия път, когато гостувате в този невероятно красив и борбен български град.


Храм "Свети Йоан Предтеча" в Брацигово
Дверите към храма
Кой е Йоан Предтеча?

В ония дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня като казваше:

"Покайте се, понеже наближи небесното царство."

Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая, който казва:

"Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господ, прави направете пътеките за Него".

Светото евангелие от Матей 3:1-3


Мария, майката на Исус, и Елисавета, майката на Йоан, били роднини. Бог избрал Мария да роди Божия Син, а Елисавета – да роди вестителя и кръстителя на Божия Син.

Първата среща между Исус и Йоан била още докато двамата били в утробите на майките си.

Елисавета била бременна в шестия месец с Йоан, когато Мария я посетила в дома ѝ. Тогава Йоан усетил святото присъствие на Исус и радостно заиграл в утробата на Елисавета.


И щом чу Елисавета Марийния поздрав, младенецът заигра в утробата ѝ и Елисавета се изпълни със Светия Дух, и като извика със силен глас, рече:

"Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното ѝ от Господа."

Светото евангелие от Лука 1:41-45


Йоан се родил, за да подготви пътя на Исус.

Исус се родил, за да изпълни най-великия Божий план – да изкупи и да спаси хората от греховете им и да ги дари с вечен живот като даде собствения си живот.

Йоан приготвял пътят на Исус, като проповядвал на хората да се покаят от греховете си и ги кръщавал с вода за покаяние.


Йоан вижда Исус, че иде към него и казва:

"Ето Божият Агнец, Който носи греха на света. Тоя е, за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв. И аз Го не познавах, но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля."

И Йоан свидетелства, казвайки:

"Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. И аз Го не познах, но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми рече:

"Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух." И видях, и свидетелствам, че Тоя е Божият Син."

Светото евангелие от Йоан 1:29-34


Йоан изобличил цар Ирод заради грехът му, че взел за своя жена жената на брат си. Поради това Ирод го затворил в тъмница.

Когато Йоан бил в тъмницата, Исус разказвал на народа за него:


Това е онзи, за когото е писано:

"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе".

Истина ви казвам: между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Йоана Кръстителя, обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него.

Светото евангелие от Матей 11:10-11


По-късно Йоан бива обезглавен.


А когато настана рожденият ден на Ирода, Иродиадината дъщеря игра всред събраните и угоди на Ирода. Затова той с клетва се обеща да ѝ даде каквото и да му поиска. А тя, подучена от майка си, каза:

"Дай ми тука на блюдо главата на Йоан Кръстителя."

Царят се наскърби, но заради клетвите си и заради седящите с него, заповяда да ѝ се даде. И прати да обезглавят Йоан в тъмницата.

И донесоха главата му на блюдо и дадоха я на девойката, а тя я занесе на майка си.

Светото евангелие от Матей 14:6-11


Цъфнали магнолии в двора на храм "Свети Йоан Предтеча" в Брацигово
Цъфнали магнолии в двора на храм "Свети Йоан Предтеча"

Как се стига до храм "Свети Йоан Предтеча" в град Брацигово?

Тази изключително красива християнска църква е обозначена в Google карти, така че и вие може да зададете на своята навигация указаната точка, която безпрепятствено ще ви отведе до дверите на храма.История

Строителството на църквата започва през 1832 година, а строежът е завършен година по-късно. Строител на храма е видният костурски майстор Атанас Мечкарин (известен сред хората като Насе Гърнето).


Църквата е трикорабна с два купола, без барабани по дължината на средния кораб, което е по-рядко срещан архитектурен похват.

Градежът е масивен, като засводяванията са изпълнени по типичен за брациговските майстори маниер с облекчаващи сводове.


Храм "Свети Йоан Предтеча" в Брацигово

По-късно църквата е преустроена, като прозорците са разширени, единият купол е затворен, а другият – извисен на висок барабан, стълбата за емпорията е изместена в притвора, а отвън са изградени подпорни контрафорси.

Западната фасада на храма е отличаваща се, като каменната зидария действа като декоративен елемент. Тази фасада е с типичната за Брациговската школа кобилична извивка.

Още когато пристъпвам през главната порта, виждам с какво старание и усет за красивото стопаните на храма се грижат за двора, лехите с цветята, зелените морави и цялостно за тази красива църква, която трябва да посетите и вие.


Ако визитата ви съвпадне с разгара на пролетта, то ще се насладите на невероятните цъфнали магнолии, искрящи в двора на храма!


Камбанарията

Наред с великото си борбено минало, Брацигово се слави и с най-високата православна камбанария на Балканския полуостров, която се намира в двора на църквата "Свети Йоан Предтеча".


Камбанарията на храм "Свети Йоан Предтеча" в Брацигово
Камбанарията на храм "Свети Йоан Предтеча"

Камбанарията е построена от майстор Иван Драгов в периода от 1884 до 1886 година и е с височина цели 35 метра.

В архитектурно отношение камбанарията е възрожденска, но в детайлите и в украсата се наблюдават влияния от навлезлите в страната след 1878 година западноевропейска и руска архитектура.


Камбанарията на храм "Свети Йоан Предтеча" в Брацигово

Понастоящем върхът на камбанарията е обитаван от едно много симпатично и мило семейство прекрасни щъркели.


Кулата се вижда от всяка точка в Брацигово и е невероятно красива – истинска гордост за града и неговите жители!


Църквата "Свети Йоан Предтеча" в Брацигово може да се посещава от лица от всички възрасти.


Тя е достъпна за лица в инвалидни колички, като съществуват няколко ниски стъпала и за тяхното преодоляване е възможно да е необходима допълнителна помощ от страна на придружаващо лице.


Какво може да се посети в близост?

В Брацигово може да разгледате народно читалище "Васил Петлешков – 1874", което ще откриете в центъра на града.


Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" в град Брацигово
Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" в град Брацигово

Може да се разходите по зелените алеи на мемориален парк "Априлци".


Мемориален парк "Априлци" в град Брацигово
Мемориален парк "Априлци" в град Брацигово

Може да посетите площад "Синджирли бунар" и историческия кладенец, откъдето Васил Петлешков е известил началото на Априлското въстание в региона.


Кладенецът на площад "Синджирли бунар" в град Брацигово
Кладенецът на площад "Синджирли бунар" в град Брацигово

В околностите на града през пролетта цъфтят стотици брациговски маслодайни рози, които да ви омаят със своя чаромат и безмерна красота.


Брациговски маслодайни рози
Брациговски маслодайни рози

Излизайки от града по пътя за омайното и цветно селце Розово не пропускайте да се отбиете край пътя, за да се насладите на живописните панорами на Брацигово от високо.


Изглед към Брацигово
Изглед към Брацигово

Само на 5 километра от Брацигово (на около 9 минути с автомобил) ще откриете чаровното цветно селце Розово, край което се намира язовир "Чорбаново".


Язовир "Чорбаново"
Красива есен край язовир "Чорбаново"

Продължавайки по пътя ще откриете красивото и спокойно летовище Розовски вриз.


Летовище "Розовски вриз"
Летовище "Розовски вриз"

От летовище Розовски вриз стартират няколко туристически маршрута, един от които ще ви отведе до Гарванова скала.


Параклис "Свети Стефан" и Гарванаова скала над летовище Розовски вриз
Параклис "Свети Стефан" и Гарванаова скала над летовище Розовски вриз

Продължавайки по пътя за село Равногор, което отстои на 16 километра от Брацигово (на около 27 минути с автомобил), ще се насладите на чудни гледки, вековни гори и приказна природа.


Село Равногор
Село Равногор

От село Равногор стартират няколко живописни туристически маршрута.


Може да се разходите по пътеката до Бекови скали.


Пътеката до Бекови скали
Пътеката до Бекови скали

Може да предпочетете пътеката до Червената скала.


Панорамна гледка към океана от Родопи от Червената скала
Панорамна гледка към океана от Родопи от Червената скала

На 8 километра от град Брацигово (на около 11 минути с автомобил) се намира съседния град Пещера, където ви предлагам да разгледате крепост "Перистера".


Крепост "Перистера" в град Пещера
Крепост "Перистера" в град Пещера

Очарователна разходка ви пожелавам!

362 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page