top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

В началото бе Словото

Актуализирано: 16.03.2023 г.

Скъпи мои приятели, днес, в деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще направим едно необикновено пътешествие – духовно пътешествие в безкрайната вселена на Словото, което първоначално е достигнало до нас, българите, чрез мисионерското дело на християнските просветители Кирил и Методий и техните ученици.


Разтворена библия

Великоморавската мисия

През 863 година пратеници на Великоморавския княз Ростислав пристигат при византийския император Михаил III с молба да му изпрати учители, които да проповядват на славянски език.

По нареждане на императора Константинополската църква организира мисия на вече доказалите се в разпространението на xристиянството солунските братя Константин и Методий.


В столицата Велеград те основават духовно училище за обучение на бъдещи свещеници. Създателите на първата славянска азбука – глаголицата, превеждат части от Свещеното Писание и богослужебни книги на славянски език и поставят началото на славянската литургическа служба.


Божието величие и благост се показаха в България чрез живота на благочестиви мъже, които се отрекоха от всичко, що е земно и тленно и се посветиха на народната просвета. Тия проповедници на Божието учение са: Методий, който бе Моравски архиепископ и просвети Панонската архиепископия и Кирил, велик по своята мъдрост и в Божиите работи и в световните. Те и двамата живееха благочестиво и непорочно, сееха Божието слово, което се проповядваше на гръцки и кръстиха мнозина езичници.

Славянският народ, т.е. българският, не разбираше Светото Писание на гръцки език, и двамата свети мъже гледаха на това с голяма злочестина. Безутешна скръб ги обзе за това, че светлината на Писанието не сияе в Българската страна. Те едва не дохождаха даже до отчаяние. Тогава се обърнаха с молитва към Христа, от Когото пръв дар са езиците, да им помогне да изнамерят букви, пригодни за българския език и да преведат Божественото Писание на тоя език. И като се предадоха на пост и молитва, те достигнаха желанието си, защото близо е Господ до всички, които Го призовават с истина.

Като изнамериха славянските букви и като преведоха боговдъхновените писания, нашите първоучители залегнаха да предадат на най-усърдните си ученици Божественото учение и немалцина го възприеха и се приготвиха за проповедници. Най-отборни от тях бяха Горазд, Климент, Наум, Ангеларий и Сава.

По примера на Павел, който е съобщавал на апостолите за своето благовествуване, и свв. Кирил и Методий тръгнаха за Рим, за да покажат на папата своя труд, т.е. превода на Светото Писание. Тогавашният папа Адриан много желаеше да ги види, защото и до него бе дошла тяхната слава. Той не можа да се стърпи, но, като взе със себе си всички свещеници и

архиереи, които бяха в Рим, излезе да посрещне светиите. При това отпред му носеха кръстно знамение и запалени светилници. Техният блясък знаменуваше блясъка на Адриановата радост, па и блясъка на гостите, които, за да прослави, Господ благоволи да извърши много чудеса при влизането им в Рим.

Сетне свв. Кирил и Методий показаха на папата българския превод на Светото Писание. Папата не знаеше какво да стори от радост, похвали ги за подвига и ги насърчи. Подир това взе преведените книги, донесе ги пред олтара и ги посвети Богу като дар, защото наистина угоден е Нему такъв принос.

Из „Животописъ Св. Климента Български Архиепископъ“ (1896 г.) на Охридски архиепископ Теофилакт, в превод на Димитър Матов, обработен от Стоян Василев


Римският папа Адриан освещава направените до този момент преводи на части от Библията и богослужебни книги.

Изтощен от тежките мисии, Константин заболява. Малко преди смъртта си през 869 г., той приема великата монашеска схима с името Кирил. Погребан е тържествено в криптата на базиликата „Сан Клементе“ в Рим.

Същата година папа Адриан ръкополага Методий за „архиепископ Моравски“ (Панонски).

Според пространното житие от Климент Охридски Методий продължил да превежда Библията, като извършил пълен превод без две неканонични книги.

След смъртта на Методий през 885 г., учениците му (повече от 200) са подложени на гонения и преследвания.

Възможно е част от преведените книги да са изгубени.

На следващата година трима от учениците на Константин-Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий, след много трудности, пристигат в столицата Плиска, където получават високи държавни почести от княз Борис Михаил I. Така славянската писменост и Словото идват и в България.


Словото

Пътеводител за днешното ни пътешествие ще ни бъде Словото. То ще направлява и осветява пътя ни. Самó ще ни разкрива себе си и ще ни показва велики и тайни неща, които не знаем.

За илюстриране на пътешествието ни ще използвам различни фото моменти – открити, изживени, заснети и споделени с вас.

По време на пътешествието ще ни е нужна вяра – като тази, която са имали братята Кирил и Методий, за да посветят живота си в изучаване, превеждане, проповядване и разпространение на Словото.


Разтворена библия

Вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

Посланието на апостол Павел към римляните 10:17


Словото беше у Бога и Словото беше Бог

В началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

Светото евангелие от Йоан 1:1-3


И Бог каза: "Да бъде светлина!". И стана светлина.

Битие 1:3


Слънчев изгрев с оранжево небе с облаци

И Бог каза: "Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода!"... И стана така.

Битие 1:6-7


Обзорското ширнало се море с безкраен хоризонт

И Бог каза: "Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата!". И стана така.

Битие 1:9


Обзорски бряг с разбиващи се на пяна вълни

И Бог каза: "Да прорасне от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята!". И стана така.

Битие 1:11


Синеморски скали край морето и цъфнали пролетни цветя върху тях

И Бог каза: "Да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята!". И стана така.

Битие 1:14-15И Бог каза: "Да произведе водата изобилно живи същества и птици да хвърчат над земята по небесния простор."

Битие 1:20


Полет на чайка над морето край квартал "Василико" в град Царево и слънчева пътека с изгрев

И Бог каза: „Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им!". И стана така.

Битие 1:24И Бог каза: "Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята!". И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде – мъж и жена ги създаде.

Битие 1:26-27


Ръце на мъж, жена и две деца (заедно семейство), държащи камък във формата на сърце

Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата Му цялото им множество... Защото Той каза и стана. Той заповяда и затвърди се.

Псалми 33:6,9


С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.

Евреи 11:3


Словото стана плът

И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Светото евангелие от Йоан 1:14


Слънчеви лъчи из бели облаци над Троянски проход

Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.

Послание на Павел към колосяните 1:15-17


Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците.

Посланието на апостол Павел към филипяните 2:6-7


Словото съживява човека и го възражда за нов живот – духовен, вечен живот

Господ Исус Христос каза:

Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, има вечен живот... Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.

Светото евангелие от Йоан 6:47, 63


Красиво небе в червено, синьо и оранжево, осветено от залязващото слънце

Защото се възродихте не от смъртно, а от безсмъртно семе — Божието слово, което дава живот и пребъдва вечно. Писанието казва: "Като трева е животът ни и цялата ни слава като красотата на полско цвете. Тревата изсъхва и цветът окапва, но словото на Господа ще живее вечно." И това е словото, което ви бе проповядвано.

Първото послание на апостол Петър 1:23-25


Словото е духовната храна, чрез която човек израства духовно

Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

Светото евангелие от Матей 4:4


Житен клас на фона на залязващото слънце

Исус им отговори: "Аз съм хлябът на живота. Който дойде при Мене, никога няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее.... Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее вечно."

Светото евангелие от Йоан 6:35, 51


Словото е истината, която освещава човека

Исус му казва: "Аз съм пътят, и истината, и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез Мене."

Светото евангелие от Йоан 14:6


Господ Исус Христос се помоли на Бог Отец за вярващите в Него: "Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина."

Светото евангелие от Йоан 17:17


Величествен залез на село Панагюрски колонии

По време на разпита от Пилат Понтийски, Исус каза:

"Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас."

Светото евангелие от Йоан 18:37


Словото извършва волята на Бог

Около 700 години преди раждането на Божия Син, пророк Исая записва Божиите думи:

"Както слиза дъждът и снегът от небето и не се връща там, но пои земята и я прави да произраства и да напъпва, та дава семе на сеяча и хляб на гладния, така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми – не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам."

Исая 55:10-11


Зелена пролетна трева на фона на белия (покрит със сняг) Балкан (Стара планина)

В Своята първосвещеническа молитва към Бог Отец, Господ Исус Христос се помоли:

"Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша. И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света. Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово... Думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях и те ги приеха, и наистина знаят, че от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил...Аз им предадох Твоето Слово..."

Светото евангелие от Йоан 17:4-6, 8,14


Разцъфнала червена роза цялата в капки вода след дъжд

И като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

Посланието на апостол Павел към филипяните 2:8


Кръста над град Панагюрище като остров сред гъста мъгла

Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, но за нас, които биваме спасени, то е Божия сила.

Първото послание на апостол Павел към коринтяните 1:18


Словото е записано в Библията (Свещеното Писание на Стария и Новия завет)

Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

Второто послание на апостол Павел към Тимотей 3:16-17


Това да знаете, преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух.

Второто послание на Петър 1:20-21


Светото писание – Библия

В Своите проповеди Господ Исус Христос многократно цитираше Писанията от Стария завет.

След възкресението Си, Той каза на учениците Си:

"Това са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите.“

Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им: „Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим."

Светото евангелие от Лука 24:44-47


Железен кръст на нос Кастро край квартал "Василико" в град Царево и изгряващото слънце

После им каза: „Идете по целия свят и проповядвайте Благата вест на всеки човек. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.

Светото евангелие от Марк 16:15-16


Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди – Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.

Светото евангелие от Йоан 12:48


Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.

Светото евангелие от Йоан 6:40


И учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт.

Светото евангелие от Лука 4:32


Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тази книга. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Светото евангелие от Йоан 20:30-31


Словото прави човека мъдър за спасение

Свещените писания могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.

Второто послание на апостол Павел към Тимотей 3:15


Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.

Съборното послание на Яков 1:21


Поле с хиляди разцъфнали слънчогледи

Христовото слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.

Посланието на апостол Павел към колосяните 3:16


Словото е живо и действено

Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Евреи 4:12


Ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го, не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите.

Първото послание на Павел към солунците 2:13


Слънчев лъч над Троянски проход

Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.

Светото евангелие от Лука 11:28


В края на днешното пътешествие

Нека чуем края на цялото слово: "Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека."

Еклесиаст 12:13


Кръстът над град Панагюрище и облачно небе

И нека помним, че:


Словото е вечно!

Мелнишките земни пирамиди и заснежените зъбери на Пирин, заедно с връх Вихрен

Господ Исус Христос каза:

"Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат."

Светото евангелие от Матей 24:35

563 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page