top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Богоявление

Актуализирано: 1.01.2023 г.

Скъпи приятели, на днешния ден си припомняме великото проявление пред хората на Святото триединство на Бог – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

Изгрев на Богоявление

Това се случило по време на кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител във водите на река Йордан.


Йоан кръщавал хората с вода за покаяние за опрощаване на греховете и проповядвал за Божия Син:


Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а Онзи, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.

Светото евангелие от Матей 3:11-12


При Йоан отишъл да се кръсти и Исус.

Исус нямал грехове, но въпреки това се смирил и се кръстил от Йоан.


Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него.

А Йоан Го възпираше, казвайки: "Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?"

А Исус в отговор му рече: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право".

Тогава Йоан го остави.

И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата. И ето отвориха Му се небесата и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него.

И ето глас от небесата, който казваше: "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение".

Светото евангелие от Матей 3:13-17


Трите Личности на Един Бог – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух, са еднакви по своята същност, сила и вечност. Бог Отец не е роден или създаден, нито е произлязъл от някого. Синът е вечно единороден от Отца. Святият Дух е вечно произлизащ от Отца и Сина.


Исус Христос обеща на Своите ученици:


И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде.... А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

Светото евангелие от Йоан 14:16-17, 26


А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за Мене.

Светото евангелие от Йоан 15:26


След Своето възкресение и преди Своето възнесение Господ Исус Христос даде на Своите ученици великото поръчение за благовестието:


Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин.

Светото евангелие от Матей 28:19-20


На днешния свят християнски празник отправям към вас благите слова, които апостол Павел записа в послание към вярващите в Коринт:


Благодатта на Господа Исуса Христа и любовта на Бога, и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. Амин.

Второто послание на апостол Павел към коринтяните 13:14


Изгрев на Богоявление

Всички фото моментите тук са заснети в утринта на Богоявление!


162 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page