top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Раждането на Спасителя

Актуализирано: 5.05.2023 г.

Проплака бебе в тишината!

Божествен лъч прониза тъмнината!

Ангели запяха радостно от небесата:

"Спасителят роди се днес на Земята!"

Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона.

Посланието на апостол Павел към галатяните 4:4


Детска рисунка, изобразяваща Младенецът Исус Христос с Дева Мария и Йосиф в обор с животни

И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.

На същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия, и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: "Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли."

И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: "Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение."

Светото евангелие от Лука 2:7-14


Детска рисунка, изобразяваща овчарите, на които небесно множество ангели съобщава благата вест

Сбъдна се пророчеството на пророк Исая, писано 700 години по-рано:


Защото ни се роди Дете, Син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото Му. И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

Исая 9:6


Могъщият Бог, Отецът на вечността, Князът на мира остави славата си и величието си в небесата и показа най-великото СМИРЕНИЕ, идвайки в този грешен и окаян свят.


Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците.

Посланието на апостол Павел към филипяните 2:6-7


Той се роди като малко бедно бебе. Пое първия си дъх от дъха на животни в обор. Заспа първия си сън в груба ясла. Живя най-смирения и покорен на Бог живот. Понесе върху Себе си човешките болки и страдания. Беше изкушаван във всичко, но не съгреши в нищо. Беше безгрешен, но взе върху Себе си нашите греховете. Беше отхвърлен, намразен, бит, презрян, охулен, подигран, осъден на смърт и разпънат на кръст.


И като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

Посланието на апостол Павел към филипяните 2:8


Той умря, за да изкупи греховете ни и възкръсна, давайки ни Своята правда.


Който биде предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за оправданието ни.

Посланието на апостол Павел към римляните 4:25


Възнесе се отново на небето, седна отдясно на Бог Отец и се застъпва пред Него за нас.


И така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.

Светото евангелие от Марка 16:19


Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.

Посланието към евреите 7:25


Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички.

Първото послание на апостол Павел към Тимотей 2:5-6


Апостол Йоан – свидетел на живота, служението, смъртта, възкресението и възнесението на Исус Христос, пише:


И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.

Първото послание на Йоан 4:14


Апостол Павел пише:


Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на онези, които щяха да повярват в Него за вечен живот.

Първото послание на апостол Павел към Тимотей 1:15-16


Апостол Петър ни насърчава:


Растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава – и сега, и до вечния ден. Амин.

Второто послание на Петър 3:18


Честито Рождество Христово, скъпи мои приятели!

192 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Бъдни вечер

Comentarios


bottom of page