top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ

Актуализирано: 5.06.2023 г.

Мили приятели, днес ще ви отведа на едно духовно пътешествие, което предприех, осъзнавайки, че във физическия свят, в който живеем, имаме все по-нарастваща нужда от духовните ценности вяра, надежда и любов!


Цвете

По време на пътешествието ще вземем семенцата на тези най-важни християнски добродетели от техния неизчерпаем източник – Словото, ще ги посеем грижливо в сърцата си и ще се молим там те да покълнат, да пуснат дълбоки корени, да израстат високи стъбла, насочени към небесата, да образуват големи листа и черпейки от енергията на Светлината, да цъфтят и да произвеждат изобилни плодове на истинска вяра, жива надежда и безкрайна любов!


ВЯРА

"Вярата е даване твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат... Без вяра не е възможно да се угоди на Бог, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят."

Евреи 11:1, 6


"Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички."

Посланието на апостол Павел към ефесяните 4:4-6


Когато възкръсналият Господ Исус Христос се яви на Тома Неверни, му каза:

"Понеже Ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които, без да видят, са повярвали."

Светото евангелие от Йоан 20:24-29


"Исус Христос, Когото обичате, без да сте Го видели, в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си спасението на душите си."

Първото послание на апостол Петър 1:9


"Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш, защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява."

Посланието на апостол Павел към римляните 10:9-10


"Човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос. И ние повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никое творение."

Посланието на апостол Павел към галатяните 2:16


"А с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, Когото Бог постави за омилостивение чрез кръвта Му, посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, за да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус."

Посланието на апостол Павел към римляните 3:24-26


"Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ."

Посланието на апостол Павел към римляните 6:23


Господ Исус Христос обеща:

"Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, има вечен живот."

Светото евангелие от Йоан 6:47


"Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас – това е дар от Бог."

Посланието на апостол Павел към ефесяните 2:8


"И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава."

Посланието на апостол Павел към римляните 5:1


НАДЕЖДА

"Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа."

Плачът на Еремия 3:26


"Защото аз зная мислите, които мисля за вас – казва Господ – мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда."

Еремия 29:11


"Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите... Като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец без недостатък и пречист, Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в края на времената за вас, които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, тъй че вярата и надеждата ви да бъдат в Бога."

Първото послание на апостол Петър 1:3, 18-21


"Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии, непрестанно благодаря Богу за вас, и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – сила, която е според действането на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички."

Посланието на апостол Павел към ефесяните 1:15-23


"Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, очаквайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос."

Посланието на апостол Павел към Тит 2:11-13


"Защото с тази надежда ние се спасихме, а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда? Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме."

Посланието на апостол Павел към римляните 8:24-25


"Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй че чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви."

Посланието на апостол Павел към римляните 15:13


"Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест и с тяло, измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който се е обещал и нека се грижим един за друг, тъй че да се поощряваме към любов и добри дела."

Евреи 10:22-24ЛЮБОВ

"Ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него."

Първото послание на Йоан 4:16


"Господ ми се яви отдавна и рече: „Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост."

Еремия 31:3


"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот."

Светото евангелие от Йоан 3:16


"Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас."

Послание на апостол Павел към римляните 5:8


"Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христос (по благодат сте спасени)."

Послание на апостол Павел към ефесяните 2:4-5


Любовта на Господ Исус Христос:

"Както Отец обикна Мене, така и Аз обикнах вас. Пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов... Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си. Вие сте Ми приятели, ако изпълнявате онова, което ви заповядвам."

Светото евангелие от Йоан 15:9-10,13-14


"Един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос:

"Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?"

А Той му рече:

"Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум!“ – това е най-голямата и първа заповед, а втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си!". На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците."

Светото евангелие от Матей 22:35-40


"Защото ето какво е любов към Бога: да пазим неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки."

Първото послание на Йоан 5:3


"И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него. И по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал."

Първото послание на Йоан 3:24


"И така, да знаеш, че Господ, твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му."

Второзаконие 7:9


"Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение."

Посланието на апостол Павел към римляните 8:28


"Според както е писано: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат."

Първото послание на апостол Павел към коринтяните 2:9


"Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който обича, роден е от Бога и познава Бог. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов..... Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е съвършена в нас... Ако рече някой: „Обичам Бога, а мразя брат си“, той е лъжец, защото, който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял. И тази заповед имаме от Него: който обича Бога, да обича и брат си."

Първото послание на Йоан 4:7, 12, 20-21


"Прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да опознаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота."

Послание на апостол Павел към ефесяните 3:14-20


"Любовта дълго търпи и е милостива.

Любовта не завижда.

Любовта не се превъзнася,

не се гордее,

не безобразничи,

не търси своето,

не се раздразнява,

не държи сметка за зло,

не се радва на неправдата,

а се радва заедно с истината.

Всичко премълчава,

на всичко хваща вяра,

на всичко се надява,

всичко търпи...

... И тъй, остават тези трите: вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта."

Първото послание на апостол Павел към коринтяните 13:4-7, 13Как се стига до тук?


„Вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово.“

Посланието на апостол Павел към римляните 10:17


"Защото всичко, което е било от по-преди писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда."

Посланието на апостол Павел към римляните 15:4

Разтворена библия

"А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово."

Второто послание на апостол Павел към солунците 2:16-17


"Ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него."

Първото послание на Йоан 2:5


"Понеже той е положил в Мене любовта си – казва Господ – затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми. Той ще Ме призове и Аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша."

Псалом 91:14-16

113 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page