top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Исус – бебето във витлеемската ясла (част 2)

Ангел, изпратен от Бог, разкри на Йосиф, че бебето, което годеницата му Мария очакваше, е обещаният Спасител.

 

Исус е Спасителят

 

А рождението на Исус Христос стана така: след като бе сгодена майка му Мария за  Йосиф, преди да бяха се съединили, тя се намери непразна от Светия Дух. А мъжът ѝ Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но, когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви насън и каза:


"Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух.

Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус, защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му."


Светото евангелие от Матей 1:18-25


След раждането на Исус, отново ангел Господен разкри на овчари, че се е родил Спасителят.


 И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.

На същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия и те се уплашиха много. Но ангелът им каза:


 "Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките хора. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли."


 Светото евангелие от Лука 2:7-12

 

Исус Христос проповядваше:


Здравите нямат нужда от лекар, а болните, не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние).


Светото евангелие от Марк 2:17


Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.


Светото евангелие от Лука 19:10


Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

Светото евангелие от Йоан 3:17 

 

Осъзнал своята греховност, апостол Павел пише:


Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.


Първото послание на апостол Павел към Тимотей 1:15 

 

Апостол Йоан пише:


И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.


Първото послание на апостол Йоан 4:14


Апостол Петър проповядва:


Него Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете.


Деяния на апостолите 5:31


Повярвай в Господ Исус [Христос] и ще се спасиш ти и домът ти.


Деяния на апостолите 16:31 

 

Исус е Първосвещеникът, Който принесе Себе си в жертва за греховете на хората

 

При Стария завет Бог избираше хора за първосвещеници, които да принасят пред Него животни без недостатък в жертви за собствените си грехове и за греховете на хората.


При Новия завет, Бог избра Христос за Първосвещеник, Който принесе само веднъж Себе Си в жертва без недостатък на Бога, за да постигне примирение за греховете на Своите избрани.


А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т. е., не от настоящето творение, веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!


Посланието към Евреите 9:11-14


Защото такъв първосвещеник ни трябваше: свет, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата, Който няма нужда всеки ден, като ония първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на хората, защото стори това веднъж завинаги, като принесе Себе Си. Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, която беше след закона, поставят Сина, Който е усъвършенстван завинаги.


Посланието към Евреите 7:26-28


Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас, и не за да принася Себе Си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв (иначе Той трябва да е страдал много пъти от създанието на света), а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва.


Посланието към Евреите 9:24-26  

 

Исус е Божият Агнец – жертвата за изкупление на нашите грехове

 

Исус разкри целта на Своето раждане на Земята:


Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.


Светото евангелие от Марк 10:45


Йоан (Кръстител) вижда Исус, че идва към него и казва:


 "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!"


Светото евангелие от Йоан 1:29


Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше.


Послание на апостол Павел към Римляните 3:23-25


Като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец без недостатък и пречист.


Първо послание на Петър 1:18-19


Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец.


Галатяни 1:4


Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си хора за Свое притежание, ревностни за добри дела.


Посланието на апостол Павел към Тита 2:14


В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете.


Посланието на апостол Павел към Колосяните 1:14 

 

Исус е умилостивение за нашите грехове

В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои Любовта, не че ние сме обикнали Бога, но че Той обикна нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.


Първо послание на Йоан 4:9-10


Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.


Първо послание на Йоан 2:2


Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.


Посланието на апостол Павел към римляните 6:23


Защото Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.


Светото евангелие от Йоан 3:16


Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух.


Първото послание на апостол Петър 3 :18


Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия). Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.


Послание на апостол Павел към Римляните 5:7-8 

 

Заради любовта Си към нас Исус се смири и доброволно даде живота Си в жертва за нашите грехове.


Както Отец обикна Мене, така и Аз обикнах вас. Пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов...


Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.


Вие сте Ми приятели, ако изпълнявате онова, което ви заповядвам.


Светото евангелие от Йоан 15:9-10,13-14 

 

След възнесението на Исус апостолите проповядваха:


А Петър им рече:


"Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви, и ще приемете тоя дар, Светия Дух."


Деяния на апостолите 2:38


Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.


Деяния на апостолите 3:19


За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.


Деяния на апостолите 10:43


Изгрев над Кръста в град Панагюрище

92 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page