top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?

Три пъти огън те гори…

Един път чума те мори…

След всяка беда ти израстваше все по-хубаво,

по-китно…

Димитър Фикиин


Батак е град в Южна България. Той се намира в Пазарджишка област и е в близост до град Пещера. Градът е административен център на община Батак.


Изглед към Батак
Изглед към Батак

Съвременният град Батак е административен център на община, заемаща площ 677,2 квадратни километра от Баташката планина.


Надписът "БАТАК" в центъра на града
Надписът "БАТАК" в центъра на града

Батак е разположен насред Западните Родопи, на 1036 метра надморска височина в долината на Стара река по двата ѝ бряга.


Изглед към долината на Стара река
Изглед към долината на Стара река

Ето живописното описание на долината на Стара река и на селището Батак през очите на американеца Джанюариъс (Джан) Алойшиъс Макгахан – журналист и специалист военен кореспондент на лондонския вестник "Дейли Нюз", при своето първо посещение тук седмици след потушаването на Априлското въстание.


След три часа изкачване по толкова стръмни пътеки, че бяхме принудени да слизаме от конете и да вървим през половината време, без тогава да изглеждаме напълно сигурни от претъркаляне в някоя бездна, издигайки се все по-високо и по-високо, докато изглеждаше, че попаднахме сред облаците, най-накрая изплувахме от гъста гора в прекрасна малка долина, която разстила пред очите ни богат килим от зеленина. През него ропотеше малко поточе, на което имаше построена миниатюрна дъскорезница. Изглежда, че хората в Батак са търгували значително с дървен материал, който са добивали от горите на околните планини, тъй като след това наблюдавахме голям брой от тези малки мелници и дори ни казаха, че има над двеста в и около селото.

Воденичните колела вече мълчат.

Тази малка долина с богатите си тревисти склонове трябва да е била покрита със стада овце и говеда.

Нито един не се виждаше.

Красивото малко местенце беше самотно като гробище или сякаш нито едно живо същество не беше стъпвало по богатата му зеленина от години. Изкачихме склона вдясно и когато стигнахме върха на билото, което го отделяше от съседната долина, пред нас се разкри красива панорама. Планините тук сякаш се простираха в кръг, обхващайки местност от около осем или десет мили в диаметър, значително по-ниска, която беше нарязана от голям брой дълбоки котловини и дерета, които го пресичаха във всички посоки и изглеждаше да се пресичат и отрязват един друг без ни най-малка проява на нещо като препратка към вододел. Приличаше повече на уголемена снимка на планините на луната, отколкото на всичко друго, за което се сещах.

Долу в дъното на една от тези котловини можехме да различим село, за което нашият водач ни информира, че все пак ще ни отнеме час и половина, за да стигнем, въпреки че наистина изглеждаше много близо. Това беше село Батак, което търсихме. Склоновете бяха покрити с малки полета с пшеница и ръж, които бяха златисти от зрялост. Но въпреки че реколтата беше узряла и презряла, въпреки че на много места добре напълнените класове бяха счупили бързо разлагащата се слама, която вече не можеше да ги задържи нагоре, и сега лежаха плоски, нямаше признаци на жътвари, които се опитваха да спаси ги. Нивата бяха пусти като малката долина, а реколтата гниеше в почвата. След час наближихме селото.


Релефът е планински, със средна надморска височина 1500 метра.


Изглед от Батак

Родопите имат преходно разположение между умерено-континентален и средиземноморски климат. На надморската височина на Батак се изявяват характерните черти на планинския климат.


Изглед от Батак
Изглед от Батак

90% от обширната територия на общината е заета от вековни гори (ела, бял бор и смърч), а в районите с по-ниска надморска височина са премесени с букови и дъбови гори, високопланински пасища, горски поляни и ливади. В Баташка планина се намират най-ценните масиви смърчови гори в България.


Чешма в центъра на град Батак

Макар да е втора по-големина в Пазарджишка област, селищата в община Батак са само три: Батак, който е общински център и селата Нова махала и Фотиново.


Aз имах пред себе си една долина божествено хубава със своя неначет яснозелен смарагдов килим. Нито едно дръвче, нито едно храстче, нито камъче, нито тъмна точка не нарушаваше хармонията на зеления цвят по тая чиста и гладка, като едно езеро, равнина… Склоновете на околните планини бяха гористи горе, а хълбоците им прошарени с големи или малки групи борики, които се разхождаха живописно по зелените стръмнини; само от южната страна горите слазяха доста ниско.

Иван Вазов


Разположен е в котловина, заобиколена от всички страни с хълмове (бърда), издигащи се на около 100 до 200 метра над равнището му (Петрово бърдо, Кънева борика, Царюв комин, Кадино бърдо, Свети Георги, Пискилива скала, Галагонката и Бучете), а над тях се издигат върховете на Баташката планина, която на запад граничи с Чепинска река, на юг – с Доспатска река и язовир "Доспат", на изток – с река Въча, на север – с Тракийската низина.


Изглед от Батак

Тук се намира защитена местност Баташки снежник. Недалеч от града са и едни от най-високите върхове в Родопите Баташки снежник (2082 метра), Голяма Сюткя (2185 метра).


Язовир "Батак" и курортна местност Цигов чарк са разположени в Западните Родопи близо до Батак. Те представляват идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с отлична леглова база от всички категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за водни спортове и риболов.


Изглед от язовир "Батак"
Изглед от язовир "Батак"

На юг от Батак се простира обширната местност Беглика, която продължава до прохода Камен дял. Това е изключително красива местност, през която минава Беглишката река и захранва с водите си язовирите "Голям Беглик" и "Малък Беглик".


Изглед от язовир "Голям Беглик"
Изглед от язовир "Голям Беглик"

Местност Беглика заема т.нар. Беглишка заравненост в централната част на Западните Родопи със средна надморска височина 1700 метра. Живописният планински пейзаж привлича много туристи, а язовирите и кристално бистрите реки предлагат чудесни условия за риболов. Богатото дивечово разнообразие от елен, сърна, глухар, дива свиня, благоприятства развитието на ловния туризъм.


Атрактивни са и двата биосферни резервата – "Беглика" (заедно с язовир "Голям Беглик") с площ 415 хектара, обрасла с вековни иглолистни дървета, и "Дупката"природен феномен с разнообразна флора и фауна под егидата на ЮНЕСКО.


Природните дадености са предпоставка за развитието на ловен, риболовен, еко и селски туризъм, както и за лечение на респираторни заболявания.


Изглед от язовир "Голям Беглик"
Изглед от язовир "Голям Беглик"

На територия от 3600 квадратни километра, която обхваща Баташката планина, се простира Баташкият водносилов път. Toй е открит през 1959 г. и представлява сложен хидротехнически и енергиен комплекс. В него се събират водите на 150 реки и потоци.


Язовир "Широка поляна"
Язовир "Широка поляна"

Колосалната водна каскада обхваща три големи язовира и три ВЕЦ-ли с обща мощност 225 000 киловата. За последните петдесет години каскадата е произвела милиарди киловатчаса електроенергия и е напоила хиляди декари плодородна земя.


Изглед от язовир "Широка поляна"
Изглед от язовир "Широка поляна"

Местност Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи.


Преобладаващата надморска височина е между 1500 метра и 1700 метра. Характерният за Родопите релеф – редуване на горски масиви с обширни поляни, създава отлични условия за формиране на добри дивечови запаси. На територията на местността са и язовирите "Широка поляна" и "Тошков чарк", предлагащи отлични условия за риболовен спорт и пълноценен отдих.


BЕЦ "Батак" е първата подземна ВЕЦ в България. Язовирите "Батак", "Голям Беглик" и "Малък Беглик", "Широка поляна" и "Тошков чарк" се оформят като основни туристически локализации в Баташкия микрорайон, разположени от север на юг и с растяща надморска височина. Те са предпочитано място за запалени рибари.


Изглед от язовир "Батак"
Изглед от язовир "Батак"

Климатът на Батак е преходно-континентален, повлиян забележимо и от надморската височина. Валежите са от 670 до 680 литра на квадратен метър годишно. Поради разположението си градът е запазен от силни ветрове. Средната годишна температура е около 10°C. Зимата е сравнително топла. През есенно-зимния сезон преобладават слънчевите дни. Характерно явление в този район е южният вятър, наричан от местното население бял вятър. Зимата е с обилни снеговалежи до 63 сантиметра в града и до 150 сантиметра по околните възвишения. Лятото е прохладно и приятно, благодарение на което Батак и районът му се утвърждават като привлекателен планински курорт.


Изглед към язовир "Батак"
Изглед към язовир "Батак"

Обособени са десет защитени местности с обща площ 1850.4 хектара. Най-голяма е Баташки Снежник със своите 1054 хектара.


Природните дадености (ненарушената природна среда, разнообразен ландшафт, наличието на резервати, природни забележителности, водни ресурси, разнообразна флора и фауна) и самото местоположение на Батак са идеални условия за развитие на туризма във всичките му форми, както и за зимни и водни спортове.


Православен храм "Свето Успение Богородично" в град Батак
Изглед към храм "Свето Успение Богородично"

Баташките околности са обитавани от най-древни времена, доказателство за това са откритите археологически обекти: развалини на многобройни (близо двадесет) тракийски, римски, византийски и славянски крепости, над десет черкви и манастири, тракийски могили, римски мост и др.



Поради липсата на исторически сведения трудно може да се определи с точност годината, в която възниква днешният Батак.


Сградата на община Батак

Според някои исторически паметници и най-вече според живото предание, първото име на тогавашното селище било Батево, от брат, или от бате, наречено така, вероятно от самите бежанци избягали от поробителите, или от насила потурчените техни братя от селата в Чепинската котловина. За това свидетелства един ръкопис, приписван на поп Методий Драгинов от XVII век и смятан от съвременните изследователи за фалшификат:


...тогись повечето бежанци оть страхоть отидоха

при стара риека та сьгрядиха ново селище Батіево.

Асань оджя за кашмерь натера потурняците та расипаха

218 црькви. И така Божию попущенію расипаха се

бльгарете ва Цепина...


Много важно свидетелство, което потвърждава съществуването на селището, е надписът върху взидания камък на чешмата при Кричимски манастир "Рождество Богородично", върху който се разчитат както името Батак, така и имената на батачаните, построили чешмата през 1592 г.


Изрисувана фасада на сграда в град Батак

Настоящото си име селището получава по време на османската власт. Предполага се, че поради трудното за османските поробители произнасяне на името Батево, то бива сменено на Батак (в превод от турски кал), по причина на езерото, което се намира в близост от северозападната му страна. Езеро, което селяните наричали блато, а турците гьол или батак, защото по-голямата му част била покрита с преплетени над водата корени, обраснали с шавар, папур и трева, където мнозина, които не познавали местността, са пропадали с конете си и са потъвали на дъното му.


Исторически музей в град Батак
Исторически музей в град Батак

Стратегическото географско положение на Батак, разполовен от двете страни на Стара река в подножието на високия родопски връх Скардак (Баташки Снежник), в котловина, обградена от вековни планински дървета, защитена от север с непроходимо блато, не е случайно. Именно тук първите заселници са търсили закрила от фанатичните нападения на свирепите османски завоеватели. По този начин те не изгубили бащините си традиции, съхранили вярата и обичаите си, за разлика от другите населени места в Родопите, които били насилствено асимилирани и принудени да приемат исляма.


Балинова къща в град Батак
Балинова къща в град Батак

Трудните условия за живот правили батачани сурови, решителни и безстрашни. Дърводобивът се превръща в основния поминък на населението. От качествената местна дървесина се строят корабите на турската империя, развива се търговията. Търговците от Батак разгръщат връзките си с близките народи от Средиземноморието и западните Балкани.


Батак става притегателна сила за много родолюбци, които се преселват тук, за да съхранят християнската си вяра.


Кръстът над град Батак
Кръстът над Батак

Все повече нараства желанието на свободолюбивото населението за независимост. В Батак израстват видни духовни дейци като игумен Йосиф Строителя, възстановил Рилския манастир в сегашния му вид, игумените Кирил и Никифор, авторът на забележителния "Български буквар" (1844 г.) Георги Бусилин и др.


В съзнанието на българите Батак винаги се свързва с трагичните събития, случили се тук по време на и веднага след Априлското въстание от 1876 г.


Възпоменание от Батак

При потушаването на въстанието през май 1876 г. местните хора отначало предават оръжията си, но армията от башибозуци, предвождани от Ахмед ага Барутанлията впоследствие извършват безпощадно масово клане над българите, по-известно днес като Баташкото клане.


Историческа църква-костница "Света Неделя" в град Батак
Историческа църква-костница "Света Неделя" в град Батак

Част от населението бива обсадено в църквата "Света Неделя" в продължение на дни.


Историческа църква-костница "Света Неделя" в град Батак
Кладенецът, изкопан от майките, в търсене на вода за техните рожби

Обстановката вътре е драматична – недостигът на вода кара жените да копаят с голи ръце кладенец в земята, който и днес може да се види, с цел да намерят вода за децата си.


Историческа църква-костница "Света Неделя" в град Батак
Дръвник, на който са сечени стотици участници във въстанието

Накрая, при превземането на храма, всички християни (около 2000) са изклани от башибозуците.


Историческа църква-костница "Света Неделя" в град Батак

Благодарение на славната саможертва на Батак за освобождение на отечеството светът узнава за България и нейната воля за освобождение.


Паметник на Джануариъс А. Макгахан в центъра на град Батак
Паметник на Джануариъс А. Макгахан в центъра на град Батак

Благодетелката на Батак – лейди Емили Странгфорд се обръща с призив към цялата британска общественост и европейците в Цариград да подпомогнат българите и създава фондация за набиране на средства "Bulgarian Present Relief Fund".


Скъпи приятели, за живота и делото на благодетелката на Батак – лейди Емили Странгфорд съм посветил отделна и самостоятелна публикация, която може да прочетете, последвайки тази връзка.


Паметник на Благодетелката на Батак – лейди Емили Странгфорд
Паметник на Благодетелката на Батак – лейди Емили Странгфорд

Днес този паметник на лейди Емили Странгфорд се издига в центъра на град Батак. На мястото на жълтата сграда (понастоящем "Дневен център за стари хора "Лейди Странгфорд"), която се вижда зад паметника, на времето се е издигала болницата, построена със средства от фондацията. Днес върху фасадата на сградата откъм главната улица и с лице към паметника е поставена паметна плоча.


Тук е била болницата за пострадалите батачани през априлското въстание 1876 г., построена със средства на лейди Емили Странгфорд.


С Указ № 546 на Президиума на Народното събрание от 7 септември 1964 г. Батак придобива статут на град.


Православен храм "Свето Успение Богородично" в град Батак
Храм "Свето Успение Богородично" в град Батак

Населението е съставено предимно от християни.


Историческа църква-костница "Света Неделя" в град Батак

Най-старата църква в града, както и една от най-старите в областта е "Света Неделя".


Историческа църква-костница "Света Неделя" в град Батак

След клането от 1876 г. църквата е недействаща и превърната в музей-костница.


Православен храм "Свето Успение Богородично" в град Батак

През 1912 г. са положени основите на новата църква "Успение на Пресвета Богородица".


Православен храм "Свето Успение Богородично" в град Батак

Храмът е построен по проект на чешкия архитект Йосиф Шнитер.


Параклис, издигащ се край Кръста над град Батак
Параклис, издигащ се край Кръста над град Батак

В околностите на града са разпръснати множество малки параклиси.


Кръста над град Батак
Кръста над град Батак

На 3 април 2011 г. със специално решение Св. Синод на БПЦ обявява за свети новомъченици българите, загинали в баташкото клане.


Паметникът над град Батак
Паметникът над град Батак

Историята е запазила много от имената на баташките мъченици – това са зверски убитите местни свещеници Петър и Нейчо, великомъченикът Трендафил Тошев Керелов – жив опечен на клада, запазени са имената и на някои от избитите – Иван, Илия и други, изписани на паметната стена в музея в Батак.


Исторически музей в град Батак
Паметната стена в Исторически музей батак

Паметта им се почита официално на 17 май.


Балиновата къща в Батак е исторически и архитектурен паметник на културата.


Балинова къща в град Батак
Балинова къща в град Батак

Храм "Свето Успение Богородично" се издига в центъра на града.


Православен храм "Свето Успение Богородично" в град Батак
Храм "Свето Успение Богородично" в град Батак

Батак е сред стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз. Вписан е под номер 38.


Православен храм "Свето Успение Богородично" в град Батак

Исторически музей Батак се намира в центъра на града.


Балинова къща в град Батак


Как се стига до град Батак?

Батак е град в Южна България. Той се намира в Пазарджишка област и е в близост до град Пещера. Градът е административен център на община Батак.


Батак отстои на:


  • 147 километра (на около 2 часа и 20 минути с автомобил) от столицата

  • 58 километра (на около 1 час и 09 минути с автомобил) от град Пловдив

  • 416 километра (на около 5 часа и 03 минути с автомобил) от град Варна

  • 309 километра (на около 3 часа и 17 минути с автомобил) от град Бургас



Скъпи приятели, и преди да ви покажа какви интересни забележителности може да разгледате в близост, бих желал да ви припомня за специалния фотоалбум, събрал невероятна красота и впечатляващи фото моменти единствено и само за вас, връзка, към който ще намерите в края на публикацията!


Насладете му се!


Какво може да се посети в близост?

Само на по-малко от 2 километра северозападно от град Батак (на по-малко от 4 минути с автомобил) се намира язовир "Батак" и курортна местност Цигов чарк.


Изглед-панорама към язовир "Батак"
Изглед-панорама към язовир "Батак"

Само на 24 километра югозападно от град Батак (на по-малко от 30 минути с автомобил) се намира язовир "Голям Беглик".


Язовир "Голям Беглик"
Язовир "Голям Беглик"

Само на 33 километра южно от град Батак (на по-малко от 42 минути с автомобил) се намира язовир "Широка поляна".


Язовир "Голям Беглик"
Язовир "Голям Беглик"

Само на 42 километра южно от град Батак (на по-малко от 55 минути с автомобил) се намира панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат".


Панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат"
Панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат"

Само на 48 километра южно от град Батак (на по-малко от 1 час и 2 минути с автомобил) се намира язовир "Доспат".


Панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат"
Панорамна площадка с изглед към язовир "Доспат"

Само на 15 километра западно от град Батак (на по-малко от 18 минути с автомобил) се намира град Ракитово, в който може да разгледате старата часовникова кула.


Старата часовникова кула с два циферблата в град Ракитово
Старата часовникова кула с два циферблата в град Ракитово

Само на 8 километра северно от Ракитово (на около 14 минути с автомобил) се намира село Дорково, в което може да разгледате достолепния храм "Св. Илия".


Храм "Свети Пророк Илия" в село Дорково
Храм "Свети Пророк Илия" в село Дорково

Край Дорково се намира уникално находище, представляващо струпване на кости от над 30 вида животни на едно място – Плиоценски парк.



В близост до селото се намират древните руини на крепост "Цепина".


Древните руини на крепост "Цепина" в Родопите
Древните руини на крепост "Цепина" в Родопите

Само на 27 километра западно от Батак (на около 33 минути с автомобил) се намира СПА столицата на Балканите – Велинград – благословен и вечен.


СПА столицата на Балканите – Велинград – благословен и вечен
Добре дошли във Велинград!

Велинград е чудно красив български град, разположен в Чепинската котловина в Западните Родопи. Образуван е през 1948 година от сливането на селата Лъджене, Каменица и Чепино.

Велинград е един от най-безоблачните градове в България.


Истинското богатство на Велинград са неговите водни ресурси – реки, карстови и минерални извори – има ги в изобилие.


Велинградското геотермално находище е най-голямото в Южна България. Минералните извори (повече от 80 на брой), мекият климат и прекрасната природа са най-голямото богатство на града. Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и не случайно е известен като СПА столицата на Балканите.



Във Велинград може да се разходите на спокойствие из дивно красивия Боров парк.



Може да се насладите на великолепна разходка до панорамна площадка "Скалите" над Велинград, откъдето се разкрива прекрасна гледка към целия район.



Мястото е изпълнено с красота и спокойствие!



Панорамна площадка "Скалите" над Велинград е специално място, където ще намерите уединение с природата.



Само на 15 километра североизточно от град Батак (на около 25 минути с автомобил) се намира началната точка на пътеката, водеща към пещера "Снежанка".


Пещера "Снежанка"
Пещера "Снежанка"

Само на 15 километра североизточно от град Батак се намира град Пещера.



Пещера е поредният прекрасен български град с изключително борбено минало и горещо ви препоръчвам разходката тук. Ще ви разкажа как да стигнете до панорамната площадка над града, откъдето се разкрива чуден изглед към цяла Пещера!


Изглед-панорама към град Пещера
Изглед-панорама към град Пещера

В Пещера може да посетите крепост "Перистера".


Крепост "Перистера" в град Пещера
Крепост "Перистера" в град Пещера

Старият сахат в Пещера е място, съхранило богата история и аз сърдечно ви съветвам да го посетите.


Часовникова кула "Сахата" в град Пещера
Часовникова кула "Сахата" в град Пещера

Само на около 7 километра източно от Пещера (на около 11 минути с автомобил) ще откриете борбено Брацигово.


Изглед към Брацигово
Изглед към Брацигово

По време на вашия престой в Брацигово ви препоръчвам да посетите великолепния храм "Свети Йоан Предтеча" и най-високата православна камбанария на Балканския полуостров, която се намира в двора на църквата.


Камбанарията на църква "Свети Йоан Предтеча" в град Брацигово
Камбанарията на църква "Свети Йоан Предтеча"

В близост до църквата ще откриете малкия площад "Синджирли бунар", оформен и изграден около кладенеца, където на 21 април 1876 година Васил Петлешков чете Възванието, кървавото писмо и обявява въстанието.


Кладенецът на площад "Синджирли бунар" в град Брацигово
Кладенецът на площад "Синджирли бунар" в град Брацигово

Издигнат през 1976-та година по случай на 100-годишнината от великите събития от Априлската епопея, мемориалният парк "Априлци" в град Брацигово е паметник на културата от местно значение и ви приканвам да отделите време и да го разгледате.


Мемориален комплекс "Априлци" в град Брацигово
Мемориален комплекс "Априлци"

Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" се намира в центъра на града.


Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" в град Брацигово
Народно читалище "Васил Петлешков – 1874" в град Брацигово

Освен с героичното си минало, Брацигово се слави и с невероятните си розови насаждения, които през месец май ухаят божествено.


Брациговски розови насаждения
Брациговски розови насаждения

Между село Розово и Брацигово ще откриете чуден кът за крайпътна почивка с изключителна панорамна гледка към града.


Изглед към град Брацигово
Изглед към Брацигово

Само на 5 километра южно от Брацигово (на около 9 минути с автомобил) ще откриете чаровното цветно селце Розово, край което се намира язовир "Чорбаново".


Язовир "Чорбаново"
Красива есен край язовир "Чорбаново"

Продължавайки по пътя, ще откриете красивото и спокойно летовище Розовски вриз.


Летовище "Розовски вриз"
Летовище "Розовски вриз"

От летовище Розовски вриз стартират няколко туристически маршрута, един от които ще ви отведе до Гарванова скала.


Параклис "Свети Стефан" и Гарванаова скала над летовище Розовски вриз
Параклис "Свети Стефан" и Гарванаова скала над летовище Розовски вриз

Продължавайки от село Розово по пътя за село Равногор, което отстои на 16 километра южно от Брацигово (на около 27 минути с автомобил), ще се насладите на чудни гледки, вековни гори и приказна природа.


Село Равногор
Село Равногор

От село Равногор стартират няколко живописни туристически маршрута, един от които е пътеката до Бекови скали.


Пътеката до Бекови скали
Пътеката до Бекови скали

Маршрут "Бекови скали" често се комбинира с пътеката до Червената скала.


Панорамна гледка към океана от Родопи от Червената скала
Панорамна гледка към океана от Родопи от Червената скала

Само на 20 километра източно от Брацигово (на около 25 минути с автомобил) се намира село Устина.

В Устина поемете по Устинската екопътека до Устински водопад.


Изглед към село Устина от параклис "Свети Георги"
Изглед към село Устина от параклис "Свети Георги"

Само на 23 километра източно от Брацигово (на около 31 минути с автомобил) ще откриете чаровна Перущица.


На около 2 километра преди града се намира Червената църква, която ви приканвам да посетите.


Червената църква край Перущица
Червената църква край Перущица

В Перущица може да разгледате Възрожденско (Даново) училище.


Възрожденско (Даново) училище в Перущица
Възрожденско (Даново) училище в Перущица

До сградата на училището се намира храм "Св. Архангел Михаил".


Храм "Св. Архангел Михаил" в Перущица
Храм "Св. Архангел Михаил" в Перущица

На възвишение югоизточно от града се извисява паметник на трите поколения, до който ви препоръчвам да си направите разходка.


Паметник на трите поколения над Перущица
Паметник на трите поколения над Перущица

Само на 12 километра североизточно от Перущица (на около 15 минути с автомобил) се намира село Първенец и един красив изкуствен водопад, който ви предлагам да посетите.


Водопадът между Храбрино и Първенец
Водопадът между Храбрино и Първенец

На около 15 километра южно от село Храбрино (на около 24 минути с автомобил) се намира чаровния Ситовски водопад.


Ситовски водопад, Родопи
Ситовски водопад, Родопи

На около 3 километра източно от село Храбрино (на около 6 минути с автомобил) се намира село Извор, откъдето стартира пътеката към Момини скали, по която ви съветвам да поемете.


Момини скали над село Храбрино
Момини скали над село Храбрино

Само на 10 километра северно от град Перущица(на около 14 минути с автомобил) се намира град Стамболийски, в който горещо ви препоръчвам да посетите еко парк Стамболийски.


Еко парк Стамболийски
Еко парк Стамболийски

Само на 7 километра северно от град Пещера (на около 10 минути с автомобил) се намира село Радилово.

В Радилово ви препоръчвам да разгледате музея на селото, който пази неговата богата историята.


Музеят в село Радилово
Музеят в село Радилово

Радиловци свидно пазаят спомена за лейди Емили Странгфордсимвол на човечност, милосърдие, доброта, щедрост и любов към българите. Богата експозиция, посветена на живота и делото на лейди Емили Странгфорд, е подредена в музея на Радилово.


Лейди Емили Странгфорд
Лейди Емили Странгфорд

Само на около 14 километра северно от Радилово (на около 20 минути с автомобил) се намира град Пазарджик, в който ще откриете градината на света и вечният пламък на мира.


Вечният пламък на мира в градините на света в град Пазарджик
Вечният пламък на мира в градините на света

Градината на света и вечният пламък на мира се намира в съседство с парк-остров "Свобода" в град Пазарджик.


Парк-остров "Свобода" в град Пазарджик
Парк-остров "Свобода" в град Пазарджик

Само на 16 километра източно от село Радилово (на около 18 минути с автомобил) ще откриете село Паталеница.

В село Паталеница ви препоръчвам да посетите паталенската перла – заровената църква "Свети Димитър".


Заровената църква "Свети Димитър" в село Паталеница
Заровената църква "Свети Димитър" в село Паталеница

В близост до селото се издига чудната Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел", в която ще откриете величествено спокойствие и красота.


Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел" край село Паталеница
Баткунска духовна обител "Св. св. Петър и Павел" край село Паталеница

Напролет феноменално красивите паталенски лавандулови поля пръскат чаромат и чар на фона на величествените Родопи.


Паталенски лавандулови поля
Паталенски лавандулови поля

И като за финал, мили мои приятели,

не бива да пропускате да разгледате

специалния албум с фото моменти –

открити, изживени, заснети и споделени с вас!



55 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page