top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Златица – златен град на чешми и на Дядовата ръкавичка

Актуализирано: 27.03

Златица е един от любимите ми градове!


Тръгнал дядо за Златица,

изгубил си ръкавица.


Началото на "Дядовата ръкавичка"

Елин Пелин


Едно малко градче, сгушило се буквално* между южните склонове на Балкана и северните ридове на Същинска Средна гора, както и между свързващите хребети на двете планини Гълъбец и Козница, насред най-високото от Задбалканските полетаЗлатишко поле или както го наричат още – Златишката котловина.


*Разстоянията до двете планински вериги са изключително малки.

В северна посока части на град Златица и село Църквище са в самото подножие на Златишко-Тетевенска Стара планина.


Изглед към Златица
Изглед към Златица

Градчето е разположено на 680 метра н.в. и заема централната част на Златишко-Пирдопската котловина, в просторната и богата на води долина – тук текат няколко реки от басейна на река Тополница.


Река Курудере
Река Курудере

Едната носи името Курудере (или Куру дере, което значи Сух дол) и пресича Златица през нейния център.

Друга се нарича Санърдере и се влива в Курудере малко преди главния път за Пирдоп.

Трета е Балъмдере, която тече покрай бившата шивашка фабрика.


Полетата южно от Златица
Полетата южно от Златица

Южно от Златица трите реки заедно образуват Златишка река, която след местност Бакаджик се влива в река Пирдопска, а след това и в Тополница.


Балканът над Златица в Златишки проход (проход "Кашана")
Балканът над Златица в Златишки проход (проход "Кашана")

Курудере извира от Балкана, южно от връх Свещи плаз, който високо се е извисил над Златица със своите 1888 метра и гледките оттук в посока града и цялата Златишко-Пирдопска котловина са шеметно-вълшебни и особено очарователни.


Балканът над Златица в Златишки проход (проход "Кашана")

През Златица преминават две важни за България пътни артерии – Подбалканският път I – 6 и този от Северна България в посока Тракия – II – 37, който е най-краткият за преодоляване на двете планински вериги.


Изглед към Балкана над Златица край път II-37
Изглед към Балкана над Златица край път II-37

Община Златица включва град Златица и съставните селища Карлиево, Петрич и Църквище. Село Петрич е анклав към нейната територия, тъй като се намира на северния вход на проход през Средна гора, ограден от общините Мирково, Чавдар и Панагюрище.


Балканът над Златица през есента
Балканът над Златица през есента

Освен като града на Дядовата ръкавичка – любимата на малки и големи детска приказка на Елин Пелин, Златица е известна още като град на чешми.


Черковната чешма в двора на храм "Свети Георги Победоносец"
Черковната чешма в двора на храм "Свети Георги Победоносец"

В селището и неговата околност са каптирани и изградени повече от 50 чешми. По-известните са Спасово кладенче, Стубела, Камика, Трите чешми, Гагарин, Пазарските чешми, Заимската чешма, Серафимската, Училищната, Куру дере, Овена, Лястовицата и други.


Спасово кладенче
Спасово кладенче

Една от чешмите на Златица е вдъхновена от прекрасното произведение на Петко Славейков "Изворът на Белоногата".


Чешма "Гергана" в град Златица
Чешма "Гергана" в град Златица

За чешма "Гергана" съм отделил специална публикация тук, която ви каня да посетите.


Кончета в Златишките поля
Кончета в Златишките поля

Като най-старо име на Златица се приема римското Ауреа, което в превод ще рече златна монета.


Изглед към Златица от местност Салта Алан
Изглед към Златица от местност Салта Алан

Съществуват значителни сведения, че землището на град Златица се обитава още от праисторическата епоха. В нейната околност са локализирани селищни могили от времето на Неолита.


Балканът над Златица
Балканът над Златица

Тракийски артефакти и множество некрополи и могили показват, че животът тук е продължил и през Желязната епоха.


Балканът над Златица
Балканът над Златица

Възникването на селището вероятно е свързано с експлоатираните през Античността рудници за злато в района на Свищи плаз.


Кончета по билото на планината
Кончета по билото на планината

В народната памет е съхранено наименованието Улпиа Ауреа, което насочва за покровителството на селището поради златоносните залежи и добив на благородния метал от римския император Марк Улпий Траян (98 година – 117 година). Селището е било основано, за да приюти римските войници, охраняващи минните галерии.При заселването на славяните на Балканския полуостров те променят старото Ауреа на Златица, което се запазва и до днес.


Забулени в мъгли ридове на Средна гора на юг от Златица
Забулени в мъгли ридове на Средна гора на юг от Златица

В годините на Втората българска държава с наименованието Златица се означава златната монета, сечена от цар Иван Асен II (1218 година – 1241 година).


За първи път в писмени исторически извори селището Златица се среща в известната Виргинска грамота на цар Константин Тих Асен (1257 година – 1277 година). С хрисовула той дарява на скопския манастир "Свети Георги Бързи" земи и скит, заедно с подвластното му население, намиращи се в Златица.


Изглед към Златица от местност Салта Алан
Изглед към Златица от местност Салта Алан

Към третата четвърт на XIII век селището вече е част от поземлените владения на българските феодали Смилец.


Градът по това време и през следващия XIV век е бил разположен на днешния връх Голеш, където има останки от средновековна крепост. Това се потвърждава от османски източници, в които се посочва, че се е намирал на височина, а в подножието му е имало обширна долина.


Параклис "Свети Кирик и Юлита" над град Златица
Параклис "Свети Кирик и Юлита" над град Златица

От 30-те години на XIV век е на подчинение на ловешкото деспотство на Иван Александър. По тази причина попада под духовната власт на епископа на Ловеч, което се запазва и до днес – районът е единственият на юг от Стара планина, влизащ в диоцеза на Ловчанския митрополит.


Златишките поля
Златишките поля

През Средновековието Златица се споменава и във връзка със събития от 1372 година, по време на една междуособна война на българските царе братята Иван Срацимир (1356 – 1396 г.) и Иван Шишман (1371 – 1393 / 1395 г.), когато е опожарена.


Войната, целта на която е присъединяването на Златица към Видинското царство заради стратегическото си разположение, е спечелена от цар Иван Шишман и крепостта остава в пределите на Търновското царство до завладяването му от османците.


Златишки проход (проход "Кашана")
Златишки проход (проход "Кашана")

През ранната Османска епоха селището е добре известно на османските и западните хронисти. През месец декември 1443 година край Златица и по излизащите от котловината проходи на Средна гора се провежда известната Златишка битка на кръстоносните войски, водени от полско-унгарския крал Владислав III Ягело и трансилванския войвода Ян Хунияди, с отрядите на султан Мурад II (1421 година – 1444 година, 1446 година – 1451 година).


Балканът над Златица
Балканът над Златица

През 1455 година известно време в Златица пребивава със свитата си султан Мехмед II Завоевател (1444 година – 1446 година; 1451 година – 1481 година). По това време в тракийските предели на империята се шири епидемия от чума, а Златица се слави най-вече с чистия си въздух и многото бистри води.


Ликът на Дякона върху стените на Златишки метох
Ликът на Дякона върху стените на Златишки метох

През 1872 година в Златишкия метох Васил Левски основава таен революционен комитет на Вътрешната революционна организация.


Златишки метох
Златишки метох

До Освобождението през 1878 година градът е център на административна единица – нахия и каза от Никополския санджак и Дунавския вилает, вписвана във фискалните и административните документи на османската канцелария с ислямизираното си име Излади. В състава ѝ в отделни периоди попадат от 14 до 30 селища от котловината и извън нея, от двете страни на Стара планина и Средна гора, между които Етрополе, Самунджиево (днес Ботевград), Врачеш, Правец, Джурово, Тетевен, Потоп, Стрелча, Панагюрище и Копривщица.


Храм "Свети Георги Победоносец"
Храм "Свети Георги Победоносец"

След Освобождението, до 90-те години на XIX век, а с прекъсвания и до 1901 година, е административен център от Третата българска държава – окръжие, околия, а впоследствие – община, каквато е и до днес.


И ето ме днес отново и отново в моята Златица!


Златишки водопад през пролетта
Златишки водопад през пролетта

За пореден път съм тук – на гости на гръмовния Златишки водопад, който е впечатляващ и шумен почти през цялата година – и в разгара на есента и на границата между пролетта и лятото, когато Златица е така зелена и толкова красива.


Златишки водопад през есента
Златишки водопад през есента

Златишки водопад е едно от природните богатства на този приказен край и аз горещо ви препоръчвам да посетите, когато сте на гости на този чаровен град.В близост до водопада се намират 236 стъпала, които ще ви изведат до възвишение в местност Салта Алан, от където се открива впечатляваща панорама към цялата Златишка долина.


Оттук се вижда надалеч – дори успявам да видя как се раждат облаците.


Как се раждат облаците
Как се раждат облаците :)

Върху възвишението се издига параклис "Свети Кирик и Юлита".


Параклис "Свети Кирик и Юлита" над град Златица
Параклис "Свети Кирик и Юлита"

Край параклиса са поставени пейки, върху които съм изгубвал часове в съзерцание на красотата на природата.


В подножието на възвишението бликат студените планински изворни води на Спасово кладенче.


Спасово кладенче в град Златица
Спасово кладенче

Манастирски комплекс "Свето Възнесение Господне" е паметник на културата от местно значение.


Манастирски комплекс "Свето Възнесение Господне", познат и като манастир "Свети Спас"
Манастирски комплекс "Свето Възнесение Господне", познат и като манастир "Свети Спас"

От манастира се отправям в посока центъра на град Златица, където се извисява тази достолепна столетница – часовниковата кула на града.


Часовниковата кула на град Златица
Часовниковата кула на град Златица

В близост се намира новоизградения детски парк "Дядовата ръкавичка" – истинско забавление за малчуганите.


Парк "Дядовата ръкавичка" в град Златица
Парк "Дядовата ръкавичка" в град Златица

Туристически информационен център Златица се намира на улица "Събко Милков" 33.


Туристически информационен център Златица
Туристически информационен център Златица

Центърът е обособен в сградата на бившия Дом на механизатора "Юрий Гагарин".Забележителностите на града и в неговите околности съм включил в маршрут "Чудесата на Златишко-Пирдопския край", подготвен от мен за вас с много любов и който е една чудесна хрумка за уикенда!


Всички представени тук идеи са напълно подходящи и осъществими в рамките на един уикенд!Източници на информация:

Как се стига до град Златица?

Златица е град в Западна България. Той се намира в Софийска област, в близост до град Пирдоп. Градът е административен център на община Златица.


Изглед към Златица и цялата Златишка котловина
Изглед към Златица и цялата Златишка котловина

Златица е разположен насред самия Подбалкански път*.


*Републиканският път I-6, по-известен и като Подбалканският път, е първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България с направление от запад изток, преминаващ по територията на девет области: Кюстендилска, Пернишка, област София, Софийска, Пловдивска, Старозагорска, Сливенска, Ямболска и Бургаска.

Общата му дължина е 508,5 km, което го прави най-дългият републикански път в България.


Златица отстои на:


  • 77 километра (на около 1 час и 18 минути с автомобил) от столицата

  • 119 километра (на около 1 час и 55 минути с автомобил) от град Пловдив

  • 441 километра (на около 5 часа и 28 минути с автомобил) от град Варна

  • 317 километра (на около 3 часа и 49 минути с автомобил) от град Бургас

  • 32 километра (на около 37 минути с автомобил) от град КопривщицаНа северозапад е град Етрополе, на североизток – град Тетевен, на юг – град Панагюрище, на изток – градовете Пирдоп, Копривщица, Клисура, Сопот, Стрелча, Карлово. На запад са град Елин Пелин и столицата.


През Златишкия проход и град Етрополе е връзката със Северна България – Ботевград, Правец, Мездра, Враца, Плевен.


През Панагюрище – за Пазарджик и Пловдив.


През Златица преминава най-пряката връзка от София за морето.


На железопътната линия, преминаваща през района, се намират двата най-големи ЖП тунела в България – Козница (6 километра) и Гълъбец (3 километра).


Скъпи приятели, и преди да ви покажа какви интересни забележителности може да разгледате в близост, бих желал да ви припомня за специалния фотоалбум, събрал невероятна красота и впечатляващи фото моменти единствено и само за вас, връзка, към който ще намерите в края на публикацията!

Насладете му се!


Какво може да посетите в близост?

Само на 9 километра южно от град Златица (на около 11 минути с автомобил) насред живописния Медетски проход в Същинска Средна гора се намира мост "Новият кемер".


Мост "Новият кемер" в Медетски проход в Същинска Средна гора
Мост "Новият кемер" в Медетски проход в Същинска Средна гора

На 23 километра южно от град Златица (на около 28 минути с автомобил) насред вдъхновяващо красивата Същинска Средна гора на надморска височина 1050 метра на превал източно от връх Братия се намира село Панагюрски колонии.


Езерото с водните лилии на село Панагюрски колонии
Езерото с водните лилии на село Панагюрски колонии

Само на 10 километра източно от град Златица (на около 14 минути с автомобил) се намират величествените руини на Еленска базилика, които в никакъв случай не бива да пропускате да посетите.


Еленска базилика край град Пирдоп
Еленска базилика край град Пирдоп

В близост до руините на Еленска базилика, като спомен за погубения български манастир, през 2010 година е издигнат и осветен параклис "Св. Илия".


Параклис "Свети Илия" край град Пирдоп
Параклис "Свети Илия" край град Пирдоп

Само на 12 километра югоизточно от град Златица (на около 14 минути с автомобил) се намира китното средногорско бижу Душанци.


Народно читалище "Светлина" в село Душанци
Народно читалище "Светлина" в село Душанци

Нека разходката ви отведе и до красивия храм "Св. св. Кирил и Методий".


Храм "Св. Св. Кирил и Методий" в село Душанци
Храм "Св. Св. Кирил и Методий" в село Душанци

Душанци е възхитително място през всеки сезон! Доказателство за това са великолепните фото моменти с чудесната коледно-новогодишна украса, носеща толкова наслада за сетивата ни!


Коледно-новогодишна украса в село Душанци
Коледно-новогодишна украса в село Душанци

В края на селото не пропускайте да се отбиете вляво, където ви очаква автентичен римски мост Куфарита.


Автентичен римски мост Куфарита в село Душанци
Автентичен римски мост Куфарита в село Душанци

Продължавайки след мост Куфарита, пътят ще ви отведе до параклис "Св. Георги" над Душанци, откъдето ще се насладите на чудна гледка към цялата Златишка котловина.


Параклис "Свети Георги" над село Душанци
Параклис "Св. Георги" над село Душанци

Пътят след селцето ще ви отведе до язовир "Душанци" – великолепен през всеки сезон – през есента, през зимата и на границата между пролетта и лятото. Насладете му се!


Язовир "Душанци"
Язовир "Душанци"

Само на 12 километра източно от град Златица (на около 14 минути с автомобил) се намира спокойното, зелено и така красиво селце Антон.


Село Антон
Село Антон

Съвсем близо до селото на самия Подбалкански път се намира очарователния Антоновски водопад (още Антонски водопад или Пеперудата).


Антоновски водопад

Цялата ненадмината красота на Златишко-Пирдопския исторически регион е събрана в един-единствен маршрут "Чудесата на Златишко-Пирдопския край", подготвен от мен за вас много любов и който е една чудесна хрумка за уикенда!


Всички представени тук идеи са напълно подходящи и осъществими в рамките на един уикенд!Само на 32 километра южно от град Златица (на около 37 минути с автомобил) се намира Археологическо-исторически резерват град-музей Копривщица – обект номер 75 от 100-те национални туристически обекта на България.


Каменен мост на Първата пушка (Калъчев мост) в град Копривщица
Каменен мост на Първата пушка (Калъчев мост) в град Копривщица

Край градчето ви предлагам да посетите впечатляващо красивата и така чаровна гара Копривщица.


Гара Копривщица
Гара Копривщица

В Копривщица задължително отделете време и посетете възрожденски храм "Св. Николай".


Възрожденски храм "Св. Николай" в Копривщица
Възрожденски храм "Св. Николай" в Копривщица

Една разходка из зелените пасбища около град Копривщица ще ви отърси от сивото ежедневие и ще ви зареди положително и аз горещо ви я препоръчвам!


Зелените пасбища около Копривщица
Зелените пасбища около Копривщица

На обширна територия, разположена между китните средногорски градчета Копривщица и Стрелча ще откриете няколко древни мегалитни светилища – Скумсале, Исара, Киселица, Кулата.


Скумсале, Исара, Киселица, Кулата – древни мегалитни светилища, разположена между китните средногорски градчета Копривщица и Стрелча
Скумсале, Исара, Киселица, Кулата – древни мегалитни светилища, разположена между китните средногорски градчета Копривщица и Стрелча

Само на 21 километра южно от град Копривщица (на около 25 минути с автомобил) ще откриете чаровното бижу Стрелча.В град Стрелча може да се насладите на пеещ и танцуващ фонтан "Балерината".


Пеещ и танцуващ фонтан "Балерината" в Стрелча
Пеещ и танцуващ фонтан "Балерината" в Стрелча

Не забравяйте да сведете глава край достолепния храм-паметник "Свети Архангел Михаил", който се издига в град Стрелча.


Храм-паметник "Свети Архангел Михаил" в град Стрелча
Храм-паметник "Свети Архангел Михаил" в град Стрелча

Само на 32 километра източно от град Златица (на около 29 минути с автомобил) ще откриете историческото градче Клисура.


Град Клисура
Град Клисура

Връщайки се обратно в посока Подбалканския път, продължете в посока град Бургас.

Скоро ще видите, че пътят се разклонява. Продължете направо, без да вземате завоя, който ще ви изведе на Подбалканския път. От мястото стартира пътека през гората, която ще ви изведе до паметника на Априлци, извисяващ се в местност Зли дол, издигнат през 1961 година в чест на 85-тата годишнина от онези паметни събития.


Паметник на Априлци в местност Зли дол край град Клисура
Паметник на Априлци в местност Зли дол край град Клисура

Само на 3,7 километра западно от град Клисура (на около 5 минути с автомобил) ще откриете красивия Клисурски водопад.


Клисурски водопад на Побалканския път край град Клисура
Клисурски водопад на Побалканския път край град Клисура

Само на 9 километра източно от град Клисура (на около 10 минути с автомобил) се намира уханното на рози село Розино, край което напролет цъфтят хиляди благоуханни рози.


Цъфтящи маслодайни рози край село Розино, област Пловдив
Розите на Розино

Само на около 70 километра североизточно от град Златица (на около час и 13 минути с автомобил) ще откриете паметник "Арка на свободата", който е издигнат връх Горалтепе (1595 метра) в близост до Троянския проход (прохода Троян – Кърнаре).

Оттук се откриват невероятни панорамни гледки към Северна и Южна България.


Паметник "Арка на Свободата"
Паметник "Арка на Свободата"

Само на 57 километра източно от град Златица (на около 49 минути с автомобил) се намира град Сопот.


Върху историческия хълм Трапето, където навремето се е издигала църквата "Света Богородица", известна като Горната черква, опожарена през 1877 година от турците, днес откривам параклис "Покров Богородичен" – точно срещу композицията "Аз съм българче".


Параклис "Покров Богородичен" в град Сопот
Параклис "Покров Богородичен"

Ако поемете от хълм Трапето по пътеката в посока възрожденски храм "Свети Свети Апостоли Петър и Павел", ще се озовете пред дверите на храма за нула време.


Храм "Свети Свети Апостоли Петър и Павел" в град Сопот
Храм "Свети Свети Апостоли Петър и Павел"

След изграждането на възрожденската черква до по-старото духовно средище – Девическият манастир (метохът), това място продължава да бъде център на културния живот в Сопот и дори прераства в един своебразен духовно-просветен комплекс.


Девически манастир "Въведение Богородично" (метоха) в град Сопот
Девически манастир "Въведение Богородично" (метох)

Девически манастир "Въведение Богородично" (метох) е обявен за недвижима културна ценност (НКЦ) народна старина и архитектурно-строителен паметник на културата с категория национално значение.


Девически манастир "Въведение Богородично" (метох) е обект номер 43 от 100-те национални туристически обекта на България.


През 1851 година южно от възрожденски храм "Свети Свети Апостоли Петър и Павел", насред черковния двор, отваря врати девическо взаимно училище, известно като Радиното училище, което се смята за приемник на килийното училище в съседния девически метох.


Девическото (Радино) училище в град Сопот
Девическото (Радино) училище

Вземам си довиждане с Радиното училище и се отправям в посока Етнографски и занаятчийски център "Сопотски еснафъ".


Етнографски и занаятчийски център "Сопотски еснафъ"
Етнографски и занаятчийски център "Сопотски еснафъ"

Патриархът на българската литература Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 г. в град Сопот в старата къща на своя род.


Къща-музей "Иван Вазов" в град Сопот
Къща-музей "Иван Вазов"

През 1964 година къща-музей "Иван Вазов" е обявена за паметник на културата от национално значение.


Къща-музей "Иван Вазов" е обект номер 43 от 100-те национални туристически обекта на България.


Усетил зова на Балкана, скоро съм в полите на Стара планина.


Първа спирка по пътя ми е автентичната воденица на дядо Стоян от Вазовия роман "Под игото".


Дядовата Стоянова воденица се намира до пътя, водещ към началната станция на седалковия лифт, в северозападния край на града.


Дядо Стояновата воденица в град Сопот

От Дядовата Стоянова воденица се отправям към Сопотски мъжки манастир "Възнесение Господне", който се намира в близост.


От Сопотски мъжки манастир "Възнесение Господне" стартира пътеката към величествения и така обаятелен Сопотски водопад на река Манастирска.


Сопотски водопад на река Манастирска
Сопотски водопад на река Манастирска

Ето го сърцето на водопада, което непрестанно бие в такт с Балкана.


Само на 62 километра източно от град Златица (на около 57 минути с автомобил) се намира град Карлово.

В Карлово препоръчвам да си направите разходка до Етнографски комплекс "Старинно Карлово".Включва пет къщи – паметници на културата със забележителна културна стойност. Това са:Всяка от къщите поражда свое уникално послание, което отправя госта в различни посоки, провокира у него желания и спомени, кара го да мечтае.


Целостта на архитектурния ансамбъл е уникална и неподражаема и всеки посетител би могъл да усети онзи велик възрожденски дух, който все още броди по тесните калдъръмени улички на "Старинно Карлово".


Етнографски комплекс "Старинно Карлово" е обект номер 44б от 100-те национални туристически обекта.


В Карлово препоръчвам да си направите разходка и до красивия водопад Сучурум.


Водопад Сучурум в град Карлово
Водопад Сучурум в Карлово

Само на 54 километра източно от град Клисура (на около час и 4 минути с автомобил) се намира началото на екопътека "Бяла река" край град Калофер.Само на 11 километра западно от град Златица (на около 13 минути с автомобил) ще откриете уникално красивото и така подредено село Чавдар.


Композиция "Птици" и е на талантливия творец доц. д-р Момчил Мирчев
Композиция "Птици" и е на талантливия творец доц. д-р Момчил Мирчев

В близост до селото се намират уникално красивите и лесно достъпни водопади Казаните – природен феномен от пет очарователни и красиви водопада на река Беререй, спускащи се от 15 метра височина, образуващи каскада с бистра ледена вода.


Водопади Казаните край село Чавдар
Водопади Казаните край село Чавдар

В Чавдар се провежда ежегоден събор на връх Света Петка, който се намира над селото. Местността е наречена на покровителката на селото светицата Петка.

Мястото не е случайно, защото гледката от него е изключителна. Оттам се вижда цялата Златишка котловина, дори и река Тополница. Там е изграден параклис "Св. Петка".


Параклис "Света Петка" над село Чавдар
Параклис "Света Петка" над село Чавдар

В близост е разположен и Археологически парк "Тополница".


Археологически парк "Тополница" над село Чавдар – врата към неолита
Археологически парк "Тополница" над село Чавдар – врата към неолита

И като за финал, мили мои приятели,

не бива да пропускате да разгледате

специалния албум с фото моменти –

открити, изживени, заснети и споделени с вас!467 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page