top of page
 • Снимка на автораStefan Ivanov

Баня, Разложко – най-богатото на минерални извори село в България

Актуализирано: 14.05

Имам огромното удоволствие да съм гост на селото с най-голям брой горещи минерални извори в БългарияБаня, Разложко.


Старата българска баня в село Баня, Разложко
Старата българска баня в село Баня, Разложко

Невероятно село е Банядревно, скътано между Пирин, Рила и край самите склонове на Родопите. Красивите гледки тук нямат край, а както изглежда и горещите минерални извори също.


В района на Баня днес съществуват над 70 горещи минерални извора. Понастоящем тук са съсредоточени около 1/3 от всички минерални извори в Югозападна България.


Естествен лечебен фактор в Баня е климатът, който е умереноконтинентален с котловинна ниско планинска характеристика. Зимата е много студена, пролетта е прохладна, лятото е умерено топло, а есента е суха и топла.


Благодарение на богатството на горещи минерални извори, климатът в района и местоположението си Баня се превръща в перфектна СПА локация и отличен зимен курорт.


Старото наименование на селото е Гулийна баня.


История

Здравето извира тук още от дълбока древност. Хората го знаели и строели къщите си край изворите. Ето защо Баня е едно от най-старите селища в района.


Край Старата българска баня, построена в римски стил, за която след малко ще ви разкажа повече, са открити следи от антично тракийско селище. Подобни останки са намерени на няколко различни места и извън днешните очертания на селото.


Около IV век преди Христа селището е под властта на Филип II, баща на Александър Велики.

В близост до Старата българска баня е съществувало светилище от онова време, свидетелство за което е запазеният до наши дни камък с надпис на старогръцки език.


При каптирането на минералните извори в района на Старата българска баня са открити антични монети с образите на Филип II и синът му – Александър III Македонски.


Със смъртта на Александър Велики (през 323 г. преди Христа) започва бавно разпадане на македонската държава, политическото равновесие на Балканите е нарушено, а войните на диадохите го разклаща още повече. Това допринася и за икономическото отслабване на принадлежащите към македонската държава земи. Тази обстановка значително разширява пред келтите възможностите за проникване във вътрешността на полуострова.


Голямото келтско нашествие в Македония, Гърция, Тракия и Мала Азия започва в началото на 80-те години на III век преди Христа.


Келтското нашествие на Балканите се състои от серия походи на келтски племена през IV и III век преди Христа по времето на Латенската култура на югоизток към Балканския полуостров.


Келтите населяват западната половина на Панонската низина, но нахлуват в две направления – южно от Карпатите по Дунав, също така и в Италия по Адриатическото крайбрежие. Според легендата 300 000 келти тръгват към Италия и Илирия.


По същото време траките, обитаващи тези земи, нямали единна и силна държава, а живеели на отделни самостоятелни племена.


Тучните зелени ливади, многобройните и бистри реки и сенчестите гори по билата на заобикалящите котловината планини се харесали на келтите много и те заживели съвместно с траките, запазвайки своята вяра, бит и култура.


През II век преди Христа римляните постепенно завладяват тези земи.


През VII век след Христа по долината на река Струма и през Предела в тази изключително красива котловина поетапно се настаняват славяните, които използват слабостта на Византия. Силно привлечени от богатите дадености на района за скотовъдство, славяните се установяват тук завинаги. Те живеят в мир с местните траки и келти. Многобройността им постепенно налага завинаги техния език, бит и култура. Имената, с които даряват местности, планини и реки са запазени и днес.


Присъединяването на тези земи към българската държава, създадена през 681 г., се осъществява по времето на хан Пресиян, внук на хан Омуртаг, властвал в периода от 836 г. до 852 г.


През 1201 г. при царуването на цар Калоян по време на Втората българска държава тези земи са освободени от Византийското нашествие.

След този период тук силно се утвърждава българщината.


На 21 септември 1378 година от Рилската грамота е видно, че селището е във феодална зависимост от манастира.


Рилската грамота е хрисовул*, издаден от канцеларията на цар Иван Шишман (1371 г. – 1393 г.) на Рилския манастир.


Грамотата е подпечатана със златния печат на цар Иван Шишман. Писана е на пергамент с размери 130 см х 22 см с полуустав.


С Рилската грамота на манастира се дават като феодални владения повече от двадесет селища и метоси в югозападните български земи заедно със землищата им. Грамотата е ценен извор за фискалната уредба и административното устройство на Второто българско царство.


*Хрисовул (на гръцки: χρυσόβουλο) е златен орнамент, представляващ печат (bulla aurea или златен печат на латински), прикрепен към указите, издавани от византийските императори и по-късно от други монарси в Европа през Средновековието и Ренесанса.

Първоначално терминът се е отнасял само за печата, но по-късно започва да се използва като наименование на целия указ.

Във форма на хрисовул са били публикувани закони, международни договори и най-важните дарствени грамоти.


530 тежки, тъмни и зли години баненци изживяват турското иго.

В Баня живеел представителят на турската власт в цяло Разложко.

По-голямата част от населението се криело в дебрите на Пирин, като по този начин положило началото на днешно Банско. Друга част от християните избягали в Рила – в посока селата Горно и Долно Драглище.


Християнската църква била разрушена, а гробищата около нея запустели. Построена била джамия и ново мохамеданско гробище. На част от населението на Баня била наложена нова религия, но езикът си останал български. Български останали и фамилиите на помохамеданченото население.


Старата българска баня

Старата българска баня в селото вероятно е строена някъде около XVI – XVII век. Издигната е в типичен римски стил – ред камъни, три-четири реда плоски печени тухли и притежава отделен сводест санитарен възел.


Старата българска баня в село Баня, Разложко
Старата българска баня

През 1735 година е ремонтирана от майстор Захо.


Старата българска баня в село Баня, Разложко

Старата българска баня е с малки отвори на свода – със светилник с комин над свода.


Римската баня в село Баня, известна също като Старата българска баня

Банята е с хипокаустно отопление. Стените са с изградени стенни канали, по които тече гореща вода и по този начин допълнително се затопля ваната, като се създава приятна атмосфера дори през студените зимни дни.


В стените са изградени ниши, в които къпещите се са оставяли своите вещи. И днес старите закачалки са запазени. В малка ниша се е палел огън за осветление.


Върху купола могат да се видят няколко отвора, които са имали същото предназначение.


Римската баня в село Баня, известна също като Старата българска баня

Запазен до наши дни е и смесител за вода. През него преминават горещата (54 градуса по Целзий) и студената вода, като по този начин се смесват, за да се получи идеалната температура за къпане.


Басейнът е с оригинална си настилка върху дъното.


Коритата в банята не са автентични, а са изработени след реставрацията от мрамор, за да се покаже контраста между банята в миналото и днес.


Как се стига до Старата българска баня?

Многобройните указателно-информационни табели също ще ви укажат верния път и ще ви упътят бързо и лесно до тази определено много интересна забележителност на селото.


Старата българска баня понастоящем се намира между улица "2-ра" и улица "16-та".В село Баня може да бъде разгледана още една стара баня.


Муртина баня: османски хамам в село Баня, Разложко
Муртина баня (османски хамам)

Един град е идеален, само когато в него има баня!

Абу Сир, един от първите арабски историци


Муртина баня (османски хамам)

Издигането на бани в миналото било така важно, че се е препоръчвало, ако някой има грях, да построи баня, което ще опрости греха му. По този начин – с дарение на заможно турско семейство е построена турската баня в село Баня.


Муртина баня: османски хамам в село Баня, Разложко

Банята е типична за османските обществени бани на Балканите, строени през онзи период.


Муртина баня се смята, че е построена някъде през XVII век, поради сходната си архитектура със старобългарската баня.


Изградена е с два входа, тъй като османлиите имали поверие, че преди къпане се влиза в банята с левия крак през лявата врата, а след това се излиза през дясната.


Муртина баня: османски хамам в село Баня, Разложко

За топлите води на турската баня са използвали благата вода, която е с температура от 54 градуса по Целзий. Горещата минерална вода се смесвала със студената вода от реката, която се вливала директно под ваната.


Турската баня е използвана до средата на XX век, а след нейната реставрация през 2012 г. всеки турист може да усети автентичната атмосфера на банята.


Как се стига до Муртина баня (османски хамам)?

Турската баня понастоящем се намира на пресечките на улица "2-ра" и улица "13-та".Срещу Старата българска баня днес откривам издигнат паметник на Неофит Рилски.


Паметник на Неофит Рилски в село Баня, Разложко

Неофит Рилски

Върху паметника е отбелязано, че книжовникът е роден в къщата, издигната на това място през 1790 година.


Паметник на Неофит Рилски в село Баня, Разложко

В Банско имах удоволствието да посетя родната къща на Неофит Рилски, превърната понастоящем в интересен музей.


Паметник на Неофит Рилски в село Баня, Разложко

Няма да вземам страна в спора, отнасящ се за родното му място и ще оставя това на историците.


Как се стига до паметника на Неофит Рилски?

Паметникът, издигнат на мястото, където се предполага, че се е намирал родния дом на Неофит Рилски, се намира срещу Старата българска баня между улица "2-ра" и улица "16-та".През 1801 година настъпва първото изгаряне на селото от придошлите кърджалийски орди, които плячкосват и разграбват всичко наред.


XIX век

Периодът от началото на XIX век до Кресненско-Разложкото въстание е период на стопански и културен подем. Бурно развитие търпят занаятите, търговията и просветното дело.


През 1870 г. тук работят между 40 и 50 занаятчийски работилници, десет сапунджийници, десет железоковачи, много терзии, въжари, бакърджии, тюфекчии и др.

Селскостопанското производство също било във възход. Отглеждало се много лен, произвеждали се ленени конци, които се изнасяли извън границите на империята. През този период в Баня е имало и големи търговци. Най-известният бил Стойко Мудев, който търгувал със стоки от Беломорието.

При подготовката на Априлското въстание Разложкия край бил включен към IV-ти Пловдивски революционен окръг.


След решенията на Берлинския конгрес, оставил Македония извън границите на новообразуваното Княжество България, през 1878 г. избухва Кресненско-Разложкото въстание.


Паметна плоча върху сградата на читалището в село Баня, Разложко
Паметна плоча върху сградата на читалището в село Баня, Разложко

Българите от Македония изпращат до правителствата на Великите сили и Временното руско управление петиции, мемоари и молби, с които протестират срещу решението техните земи да останат в пределите на Османската империя. Наред с мирните протести продължават и четническите акции.


Баня, село на И от Банско 1 час, от Мехомия 1 1/2 часа. Захваща центъра на всичките Разложки села; разположено е длъгнесто на равнище, близо до Глазня. Орната земя е песъчлива, та земледелието не вирее; чужбината тук и по целия Разлог е обикновено нещо. Преди 1879 година това село било едно от най-цъвтещите. През размирицата изгоряла цяла една махала, от която развалини и сега се съглеждат. Нова църква и училище с 60 ученика и 1 учител. Около 300 къщи, на половина помашки и български. От българете 5 къщи са протестанти.

В Баня извира гореща минерална вода, цял поток. При самия извор температурата е тъй висока, че не може да се трае. Затуй водата се разхладява със студена в отделни резервоари, наречени "бани".

Георги Янакиев Стрезов за село Баня, 1891 година

Български учен, историк и юрист, роден в Охрид.


През 1897 година е основано читалище "Просвета".


Народно читалище "Просвета" в село Баня, Разложко
Народно читалище "Просвета" в село Баня, Разложко

Освобождението идва през октомври 1912 година.

Село Баня и Разложко са освободени от турско робство от 27-ми Чепински полк, командван от генерал Ковачев.


Първият кмет на новоосвободеното село е Ангел Даракчиев. Благодарение на него и до днес Баня притежава широки улици и европейска планировка.


Сградата на кметството в село Баня, Разложко
Сградата на кметството в село Баня, Разложко

Днес в Баня съществуват запазени стари възрожденски сгради от типа разложко-чепинска къща и разновидност на родопската къща, като паметници на културата са отбелязани единадесет от тях.


Село Баня, Разложко

Минерални извори "Гулийна баня" – богатството на здравето

Находище "Гулийна баня" е едно от големите в страната. Геотермалните води са свързани с гранити на Рило-Западнородопския масив.


Преди започване на сондажните проучвания е имало две групи естествени водоизточници – в долините на река Пихла на запад и на река Конещица на изток, а също и общо 27 на брой извора.


След 1956 г. са прокарани осем сондажа с дълбочина от 85 до 500 метра.


Първоначално дебитът се увеличава почти два и половина пъти, но постепенно намалява приблизително до първоначалните водни количества.


Всички водоизточници показват силно взаимодействие помежду си. Много от естествените извори силно намаляват дебита си или пресъхват след прокарването на сондажите, които действат на самоизлив.


Групата от 72 извора, от които 8 каптирани, е разположена в източната част на Разложкия хидротермален басейн. Разделени са в две термални зони, отстоящи на около 700 до 800 метра една от друга.


Последните хидрогеоложки изследвания показват, че естествените ресурси на находище "Гулийна баня" в селото са в размер на Qест = 51,61 литра на секунда, като температурата на водата варира между 37°С и 59°С.


Римската баня в село Баня, известна също като Старата българска баня

Водата, бликаща от горещите минерални извори на Баня, Разложко е подходяща за питейно балнеолечение, външно балнеолечение и за спортно-оздравителни цели.


Питейното балнеолечение се прилага в определена индивидуална дозировка и под лекарски контрол.


Детайлен химичен състав, характеристики, показания и метод на лечение на живата вода, бликаща от изворите на село Баня:


 • Температура на водата: между 37°С и 59°С

 • pH: 9,3

 • Слабо минерализирана

 • Хидрокарбонатно-натриева

 • Сулфатна

 • Флуорна

 • Слабо радиоактивна

 • Метасилициева киселина в колоидално състояние

 • Съдържа окисляеми серни съединения

 • Газове – радон и сероводород


Детайлен химичен състав:


 • Флуорни йони: 8.5 mg/l

 • Хлорни йони: 9.1 mg/l

 • Сулфатни йони: 47.48 mg/l

 • Хидрогенфосфатни йони: 0.02 mg/l

 • Хидрогенкарбонатни йони: 34.2 mg/l

 • Натриеви йони: 87.26 mg/l

 • Калциеви йони: 1.6 mg/l

 • Магнезиеви йони: 0.49 mg/l

 • Железни йони: 7.48 mg/l

 • Метакреминова киселина: 74.8 mg/l

Обща минерализация: 361.71 mg/l


Село Баня, Разложко

Показания за питейно балнеолечение:


 • Хронични неспецифични заболявания на стомашно-чревния тракт: гастрити, гастродуоденити, ентерити, колити и други

 • Заболявания на чернодробно-жлъчната система: неинфекциозни хронични хепатити в компенсиран стадий, хронични холецистити, жлъчно-каменна болест, състояния след холецистектомия и други

 • Метаболитни заболявания: затлъстяване, подагра, захарен диабет в компенсиран стадий – инсулно независим тип

 • Хронични заболявания на пикочноотделителната система: бъбречно-каменна болест, хронични неспецифични пиелонефрити, уретрити, простатити и други

 • Кариес профилактика


Инхалационно лечение:


 • Инхалации при неспецифични заболявания на горните и долните дихателни пътища


Село Баня, Разложко

Външно балнеолечение:


 • Заболявания на опорно-двигателния апарат – дегеративни ставни заболявания, възпалителни ставни заболявания в ремисия, посттравматични заболявания на ставите, мускулите и лигаментите, постфрактурни състояния

 • Заболявания на периферната нервна система – дископатии, дискова болест, следоперативни състояния при дискова болест, радикулити, плексити, полирадикулоневрити

 • Професионални заболявания, свързани с увреждане на ставно-мускулния апарат и периферната нервна система

 • Кожни заболявания – хронични неспецифични дерматити, екземи и други

 • Гинекологични заболявания – хронични аднексити, оофорити, ендометрити, яйчникова хипофункция и други

 • Метаболитни заболявания

 • Заболявания, свързани с пренапрежение и стрес – неврози, начална хипертония, вегетативна дистония и други

 • Стомашно-чревни заболявания

 • Чернодробно-жлъчни заболявания

 • Бъбречно-урологични заболявания

 • Ендокринни заболявания

 • Препоръчват се при лечението на някои професионални интоксикации с тежки метали


Главно биологично действие на минералната вода:


 • Засилване на диурезата

 • Стимулира стомашната секреция

 • Подобрява чернодробните функции

 • Ефективни са инхалациите с вода при белодробни заболявания


Методи на лечение:


 • Питейно балнеолечение

 • Външно балнеолечение

 • Спортно-оздравителни цели


Вероятно най-характерното качество на минерална вода от чудодейните извори на Баня е нейната енергетизираност!


Какво ще рече това? Това значи, че след различните водни процедури ефектът е тонизиращ и стимулиращ, а не обичайният – отпускащ.


Подобен ефект от минерална вода се среща единствено в световно известния алпийски курорт Сейнт Мориц – сърцето на зимния туризъм в Швейцария, но там тя е с много по-нисък градус и дебит.


Село Баня, Разложко
Силуети по здрач

Как влияе съставът на минералната вода върху човешкия организъм?

Хидрогенкарбонатни йони поддържат киселинния баланс в организма.

Хидрогенкарбонатните йони и натриевите йони спомагат за нормализирането на жлъчната секреция.

Хлоридите усилват понижената секреция на жлъчния сок и увеличават неговата киселинност.

Сулфатните и магнезиеви йони леко дразнят слизестата обвивка на жлъчката и предизвикват слабителен ефект. Това е много полезно за възрастни хора, а също така и за хора, водещи заседнал начин на живот. Полезни са за сърдечно–съдовата система.

Калциевите йони са особено важни за изграждането на зъбите и костите.

Флуорът способства за здравината на зъбите и костите.

Метакреминовата киселина влияе благоприятно върху храносмилателната система и действа като антиоксидант.


Къде да отседнете в село Баня, Разложко?

За моя невероятен престой в село Баня, Разложко с изключително внимание се погрижи Grand Hotel Therme.

Скъпи приятели, ако последвате посочената връзка, ще достъпите моя публикация, тук – на сайта ми "Фото моменти", която ще ви разкрие емоциите, които успя да запечата в мен престоя ми в хотела.


Grand Hotel Therme
Grand Hotel Therme – топ СПА лукс между три планини

Как се стига до село Баня, Разложко?

Баня е село в Югозападна България. То се намира в община Разлог, област Благоевград.


Разположено е в планински район на 801 метра н.в. в центъра на Разложката котловина между три планини – Пирин, Рила и Родопите.


Селото се намира много близо, както до град Банско, така и до град Разлог – само на 5 (пет) километра до всяко селище.


В село Баня се влиза от север по Републикански път II-84**.


*Републикански път II-84 е второкласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Пазарджик и Благоевград.

Дължината му е 104,8 километра.


Оттук минава ЖП линията Септември – Добринище, която е построена през 30-те години на XX век.Баня е отдалечено на 52 километра от областния град (на около 53 минути с автомобил).


Климатът в района е планински и позволява задържане на снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски спорт.


Баня отстои на:


 • 156 километра (на около 1 час и 51 минути с автомобил) от столицата

 • 146 километра (на около 2 часа и 30 минути с автомобил) от град Пловдив

 • 512 километра (на около 6 часа и 23 минути с автомобил) от град Варна

 • 396 километра (на около 4 часа и 30 минути с автомобил) от град Бургас


Какво може да се посети в близост?

Само на 5 километра южно от село Баня (на около 8 минути с автомобил) се намира град Банско.


Изглед-панорама към Пирин и град Банско
Изглед-панорама към Пирин и град Банско

За този великолепен град, издигащ се насред феноменално красивите зелени склонове на Пирин, мога да разкажа наистина много, ето защо ви предлагам да посетите моята специална публикация "Един необикновен уикенд в Банско", в която съм събрал цялата неподправена емоционална атмосфера на този великолепен пирински край.Съществува в град Банско една къща, чиито стаи били чудно изрисувани с дивни прелестни картини, нейните стени от камък били майсторски изографисани с уникални причудливи приказни орнаменти, а от таваните се усмихвали слънца, резбовани от дърво.


Фини краски,

разни форми,

завъртулки всякакви,

уникални, интересни, та чудесни!


Любов!


Музей "Велянова къща" в град Банско
Музей "Велянова къща" в град Банско

Разказват, че именно любовта – истинската, вечната, неугасващата, неразрушимата, неувяхващата, нестихващата, силната, непреходната, святата – е вдъхновила автора на тези изящни фрески да ги създаде!


Чудната къща и днес е запазена, а нейната знаменита стенна живопис, грее и блести по-ярко от звездите на небосклона и разказва за любовта на Уста Велян и неговата любима – София Бенина!Музей "Велянова къща" в град Банско

Това е изразът на любовта на Уста Велян към своята София, чудно изографисана и разказана ни тук – завинаги!


Веляновата къща е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение в брой 87 на Държавен вестник от 1967 година.


Декоративната украса на Веляновата къща е обявена за художествен паметник на културата с национално значение в брой 59 на Държавен вестник от 1973 година.


През 1977 година къщата е отворена за посещение.


Музей "Велянова къща" в град Банско е обект номер 1 от 100-те национални туристически обекта на България.


Музей "Велянова къща" в град Банско

Нека вашата чудесна банска разходка ви отведе и до родната къща на патриарха на българските учители и книжовници Неофит Рилски – Бенината къща.


Паметник на Неофит Рилски в двора на родната му къща в град Банско
Паметник на Неофит Рилски в двора на родната му къща в град Банско

Бенината къща, както също е известна, е с характерна архитектура, типична за възрожденските къщи, издигани през XVIII век ÷ XIX век в Банско – с дебели каменни стени, с високи зидове и с бойници в зидовете, т.е семейна къща-крепост.

Обявена е за архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с национално значение.


Къща-музей "Неофит Рилски" в град Банско е обект номер 1 от 100-те национални туристически обекта на България.


Бенината къща в град Банско
Бенината къща в град Банско

Съветвам ви да чуете страхотната беседа, която уредниците на това чудесно място поднасят на своите гости.


Освен че разгледах с огромен интерес цялата къща-музей, с голяма доза детско любопитство заедно с моя син се промушихме през тайните ѝ коридори.


Бенината къща в град Банско

...тоз див Светогорец – за рая негоден,

и фърляше тайно през мрака тогаз

най-първата искра в народната свяст.


Из "Паисий"

Иван Вазов


Паметник на Паисий Хилендарски в град Банско
Паметник на Паисий Хилендарски в град Банско

Нека вашата чудесна банска разходка ви отведе и до монумента на Паисий в центъра на Стария град, издигнат през 1977 година по проект на арх. Стойчо Тодоров.


Паметник на Паисий Хилендарски в град Банско

Каменните страници около Паисий символизират неговата "История славянобългарска".


Положеният паметен камък на мястото на родния дом на Паисий Хилендарски в град Банско
Положеният паметен камък на мястото на родния дом на Паисий Хилендарски в град Банско

През 1922 г. пожар унищожава до основи родния дом на Паисий Хилендарски. И тъй като спомените избледняват, банскалии решават да сложат на мястото на изгорялата къща камък с паметен надпис, за да се помни къде е роден първият български будител, запалил най-първата искра и положил основите на Възраждането по българските земи в онези тежки, дълги, жестоки, неприветливи, тъжни и така тъмни години на робство.


Духовно-исторически център "Свети Паисий Хилендарски" в град Банско
Духовно-исторически център "Свети Паисий Хилендарски" в град Банско

Паметният камък стои самотен до 2002 година, когато в близост до него започва изграждането на Духовно-исторически център "Свети Паисий Хилендарски".


Паметник на Никола Вапцаров в град Банско
Паметник на Никола Вапцаров в град Банско

Родом от Банско е един от моите любими поети Никола Вапцаров. Винаги съм усещал неговите стихове по един несравним, незаменим и различен начин – някак живи, вкопчили се в живота със страшна сила, без да го изпускат ни за миг.


Музеен комплекс "Никола Вапцаров" в град Банско

И сега, когато се разхождам из родния му град, аз не пропускам да посетя дома, в който е израсъл, който междувременно е превърнат във впечатляващ музеен комплекс, намиращ се на площад, носещ неговото име, насред който се издига негов паметник, а отсреща се белее сградата на народното читалище в Банско и познайте – наименувано е "Никола Вапцаров – 1984".


Музеен комплекс "Никола Вапцаров" в град Банско
Музеен комплекс "Никола Вапцаров"

Музеят на Вапцаров е задължителна спирка от чудния бански тур за всеки гост на града и аз категорично го препоръчвам!


Музеен комплекс "Никола Вапцаров" в град Банско
Пано-фото история на поета

Разположен в центъра на Банско, музеят е не само част от площадното оформление, но и един от символите на чудното планинско градче.

Музеят се помещава в къщата, в която поетът е живял след 1912 година.


Бронзов барелеф върху родния дом Никола Вапцаров в град Банско
Бронзов барелеф върху родния дом на поета

Вапцаров не е роден в къщата, в която израства. Родният му дом се намира на минути от площад "Никола Вапцаров" и върху стената на къщата днес има окачен бронзов барелеф с лика на поета.


Домът, в който се е родил Никола Вапцаров
Домът, в който се е родил Никола Вапцаров

Паметникът на Никола Вапцаров е разположен в центъра на град Банско.


Паметник на Никола Вапцаров в град Банско
Паметник на Никола Вапцаров в град Банско

Музеен комплекс "Никола Вапцаров" в град Банско е обект номер 1 от 100-те национални туристически обекта на България. Обявен е за паметник на културата с национално значение.


В Банско се намира Кабинков лифт Банско.


Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско

Най-популярният в България ски курортБанско разполага с удобни и безопасни лифтове, от които гостите на града могат да се възползват през цялата година.


На разположение на жителите и гостите на курорта са два шестседалкови, шест четириседалкови, два двуседалкови лифта и един кабинков лифт, който е и най-атрактивния и предпочитан лифт в града.


Кабинковата въжена линия "Банско – Бъндеришка поляна" е с дължина на трасето от 6 233 метра, което я нарежда на второ* място по дължина.


*Първенството се държи от Симеоновската въжена линия на Витоша, която е с дължина на трасето 6720 метра.


Гондолата, както още наричат кабинковия лифт Банско, е произведен от австрийската компания Doppelmayr през 2002 г.,(днешната австрийско – швейцарска компания Doppelmayr-Garaventa) и е въведен в експлоатация през 2003 г.


Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско

Трасето, през което преминава лифта, е с денивелация от 597 метра, а капацитетът на съоръжението е около 2 000 души на час.


Станциите на осем местният кабинков лифт Банско са три – долна (начална), междинна и горна (крайна).


Долната (начална) станция се намира на 998 метра н. в. и отстои на около 2,5 километра от центъра на Банско.


На долната станция на лифта се намират и касите, от които могат да бъдат закупени билетите и картите за ползване на лифта.


Междинната станция е ситуирана в местност Чалин валог на 1468 метра н. в.


Тук вариантите на туристите са два – или да слязат от лифта, за да се разходят и спуснат по пистите на Чалин валог, или да продължат към горната станция на лифта.


Последната част от трасето на кабинковия лифт започва от междинната станция "Чалин валог" до Бъндеришка поляна.


Бъндеришка поляна в Пирин
Бъндеришка поляна

Местност Бъндеришка поляна, където е ситуирана горната (крайна) станция на лифта е едно от най-атрактивните места за летен и зимен туризъм в Пирин планина.


Как се стига до Кабинков лифт Банско?


На 8 километра източно от град Банско (на около 9 минути с автомобил) се намира чаровното бижу Добринище.


Град Добринище
Град Добринище

В Добринище ви предлагам да си направите поредната несравнима разходка и да посетите Балнеолечебницата на града, край която е изграден чуден и зелен парк.Църквата "Св. св. апостоли Петър и Павел" е изящна, красива и ви предлагам да я разгледате по време на вашата разходка.


Църква "Св. св. апостоли Петър и Павел" в Добринище
Църква "Св. св. апостоли Петър и Павел"

Центърът на Добринище е прекрасен и предлага спокойствие, чар и красота на своите посетители.


Сградата на кметство Добринище
Сградата на кметство Добринище

Само на 7 километра северозападно от Баня (на около 11 минути с автомобил) се намира чудния Разлог.


Град Разлог, заснет от панорамна площадка "Стъпалата"
Град Разлог, заснет от панорамна площадка "Стъпалата"

В Разлог ви предлагам да поемете по "Стъпалата".От мястото ще имате великолепната възможност да се насладите на изумителна гледка към три планини – красивия Пирин, изящната Рила и гордите Родопи.Зеленият, подреден, цветен, свеж и невероятно красив градски парк на Разлог също е място, което не бива да пропускате да посетите.Разходката из града ще ви успокои, удиви и впечатли, ето защо просто я направете.Само на 14 километра северно от село Баня (на около 18 минути с автомобил) ще откриете китното рилско селце Добърско. Разходката тук е безмерно удоволствие и не бива да я пропускате!


Село Добърско
Село Добърско

В селото се намира уникален национален паметник на културатадобърската църква "Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", която смятам, че е твърде известна, за да ви приканвам да я посетите, защото вероятно вече сте го направили.

Добърската църква "Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат"
Добърската църква "Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат"

А вероятно търсите атракции и смели забавления?! Ако е така то парка за мечки над Белица, сгушен из красивите рилски дебри е точно за вас!


Само на 14,5 километра североизточно от село Баня (на около 18 минути с автомобил) се намира красива Белица.


Град Белица
Град Белица

На около 12 километра североизточно от град Белица (на около 22 минути с автомобил) по един тесен и в някои участъци доста прашен път в дън горите на Рила се намира парк за мечки, който ви приканвам да посетите.Със сигурност около село Баня и град Банско може да се посетят все качествени и много интересни обекти, екопътеки, маршрути и места. Аз ще ви посъветвам да поемете по пътя, водещ към хижа "Вихрен".Край пътя се оглеждайте за отбивка край невероятно красивата, свежа и впечатляващо красива река Демяница.


Демяница е река от басейна на Места, която събира водите на шест езерни групи – Василашки, Валявишки, Превалски, Типицки, Къркъмски и Газейски езера. Под името Валявица води началото си от Валявишките езера на 2400 метра н. в. Първоначално тече на запад, но след като минава през местност Тияците, се насочва право на север. Водосборният ѝ басейн се изчислява на 37 кв. км. Средният наклон е 102 промила, тоест на всеки километър линейна дължина реката се спуска с повече от сто метра. Край хижа Демяница приема два големи притока – отляво Василашката река, а отдясно Газейската река. След това в нея се вливат още две реки – Къркъмската отляво и Юлен отдясно. Това я прави сравнително пълноводна река с дебит около 1,5 куб. метра в секунда.

Над Банско Демяница се слива с река Бъндерица и двете заедно образуват река Глазне. Общата дължина на река Демяница до сливането с Бъндерица е около 14 километра.


Ето, насладете ѝ се и усетете свежестта на планината!Само на 14,5 километра от Банско (на около 34 минути с автомобил) по пътя, виещ се из Пирин в посока хижа "Вихрен" се намира едно чудато и много, ама много старо дърво.

Дърво на годините на България!


Дами и господа, представям ви Байкушевата мура!


Байкушевата мура
Байкушевата мура – 1300 години история

И като за финал, мили мои приятели,

не бива да пропускате да разгледате

специалния албум с фото моменти –

открити, изживени, заснети и споделени с вас!2565 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page